Diễn đàn

23:06, 11/09/2018
Theo điều 15 thông tư số: 219/2013/TT- BTC ngày 31/12/2013 của Bộ tài chính quy định điều kiện khấu trừ thuế gtgt đầu vào của ...
23:03, 11/09/2018
Lập tờ khai gtgt trực tiếp trên doanh thu mẫu số 04/GTGT trên phần mềm HTKK mới nhất theo thông tư số: 156/2013/TT-BTC của Bộ ...
23:01, 11/09/2018
Lập tờ khai gtgt khấu trừ 01/GTGT theo tháng và theo quý trên phần mềm HTKK mới nhất theo đúng quy định tại thông tư ...
22:58, 11/09/2018
Kê khai sai, kê khai thiếu, bỏ sót hóa đơn, hóa đơn viết sai là những lỗi thường gặp khi các bạn kê khai thuế gtgt. Với đầy ...
22:56, 11/09/2018
Kê khai thuế gtgt theo phương pháp trực tiếp trên doanh thu và trực tiếp trên gtgt, hồ sơ thủ tục khai thuế và cách xác định ...
22:54, 11/09/2018
Kê khai thuế gtgt theo phương pháp khấu trừ theo thông tư số: 156/2013/TT-BTC, thông tư số: 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014, thông tư số: ...