Kê khai thuế gtgt theo phương pháp khấu trừ

Kê khai thuế gtgt theo phương pháp khấu trừ theo thông tư số: 156/2013/TT-BTC, thông tư số: 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014, thông tư số: 219/2013/TT- BTC và theo Luật số: 31/2013/QH13 như sau:

I. Hồ sơ khai thuế gtgt theo phương pháp khấu trừ:

- Tờ khai thuế giá trị gia tăng theo mẫu số 01/GTGT

- Từ ngày 1/1/2015 thì các bạn chỉ cần nộp tờ khai thuế gtgt mà không cần nộp các phụ lục kèm theo

(theo điều 5 Luật số: 71/2014/QH13).

Xem chi tiết: Cách lập tờ khai thuế gtgt khấu trừ 01/GTGT

II. Đối tượng kê khai thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ:

     - Những DN đang hoạt động có doanh thu hàng năm lớn hơn 1 tỷ đồng và thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ theo quy định. Thời gian áp dụng là 2 năm liên tục.

     - Những DN đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế gtgt.

     1. Doanh thu để xác định:

     Là doanh thu bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ chịu thuế gtgt và được xác định như sau:

   + Căn cứ vào chỉ tiêu “Tổng doanh thu của HHDV bán ra chịu thuế gtgt” trên Tờ khai thuế gtgt tháng (từ tháng 11 năm trước đến tháng 10 năm hiện tại).

   + Hoặc trên Tờ khai thuế gtgt quý từ quý 4 năm trước đến quý 3 năm hiện tại.

Chú ý Những DN mới thành và hoạt động không đủ 12 tháng thì xác định doanh thu như sau:

     Tổng cộng chỉ tiêu “Tổng doanh thu của HHDV bán ra chịu thuế gtgt” trên Tờ khai thuế gtgt của các tháng hoạt động chia (:) số tháng hoạt động (x) 12 tháng.

     Lấy chỉ tiêu tổng doanh thu trên tờ khai thuế gtgt của kỳ tính thuế các tháng 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 chia (:) 8 tháng, sau đó nhân với (x) 12 tháng.

     + Nếu lớn hơn 1 tỷ thì kê khai thuế gtgt theo phương pháp khấu trừ từ ngày 1/1/2015 và cho hai năm 2015, 2016.

     + Nếu nhỏ hơn 1 tỷ đồng thì áp dụng phương pháp tính trực tiếp (năm 2015, 2016), (nếu muốn kê khai khấu trừ thì có thể làm thông báo theo mẫu số 06/GTGT ban hành kèm theo thông tư 156/2013).

     2. Những DN có thể đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế, bao gồm:

     - Những DN có doanh thu hàng năm nhỏ hơn 1 tỷ và đã thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, sổ sách, hoá đơn, chứng từ theo quy định.

     - Những DN mới thành lập từ dự án đầu tư của DN đang nộp thuế theo phương pháp khấu trừ.

     - DN mới thành lập có thực hiện đầu tư, mua sắm, nhận góp vốn bằng tài sản cố định, máy móc, thiết bị, công cụ, dụng cụ hoặc có hợp đồng thuê địa điểm kinh doanh.

     Những DN trên phải gửi thông báo đăng ký phương pháp khấu trừ thuế theo mẫu số 06/GTGT ban hành kèm theo thông tư số: 156/2013/TT-BTC, chậm nhất là ngày 20 tháng 12 hàng năm. (trích thông tư số: 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014)

III. Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế: (thời hạn nộp hồ sơ kê khai thuế cũng là thời hạn nộp tiền thuế)

     - Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế gtgt theo tháng chậm nhất là ngày 20 của tháng sau.

     - Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế gtgt theo quý chậm nhất là ngày 30 của quý sau.

 

VP LUẬT SƯ - CÔNG TY ĐẠI LÝ THUẾ KẾ TOÁN HOÀNG GIA
260/11 Nguyễn Thái Bình , Phường 12, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh
Ý kiến của bạn