Cách kê khai thuế gtgt theo phương pháp trực tiếp

Kê khai thuế gtgt theo phương pháp trực tiếp trên doanh thu và trực tiếp trên gtgt, hồ sơ thủ tục khai thuế và cách xác định đối tượng theo thông tư số: 156/2013/TT-BTC, thông tư số: 219/2013/TT- BTC:

I. Cách Kê khai thuế gtgt theo phương pháp trực tiếp trên doanh thu:

1. Đối tượng kê khai thuế gtgt theo phương pháp trực tiếp trên doanh thu:

      - DN có doanh thu hàng năm nhỏ hơn 1 tỷ đồng (trừ trường hợp đăng ký kê khai theo phương pháp khấu trừ)

     - Doanh nghiệp mới thành lập (trừ trường hợp đăng ký kê khai theo phương pháp khấu trừ).

     - Hộ, cá nhân kinh doanh.

2. Cách tính thuế gtgt phải nộp theo phương pháp trực tiếp trên doanh thu:

Số thuế gtgt phải nộp

=

Tỷ lệ %

X

Doanh thu

Trong đó:

a. Tỷ lệ % để tính thuế gtgt trên doanh thu được quy định như sau:

     - Phân phối, cung cấp hàng hoá: 1%;

     - Dịch vụ, xây dựng không bao thầu nguyên vật liệu: 5%;

     - Sản xuất, vận tải, dịch vụ có gắn với hàng hoá, xây dựng có bao thầu nguyên vật liệu: 3%;

     - Hoạt động kinh doanh khác: 2%.

Chi tiết: Danh mục ngành nghề tính thuế gtgt theo tỷ lệ % trên doanh thu

b. Doanh thu để tính thuế gtgt trên doanh thu quy định như sau:

     - Là tổng số tiền bán hàng hoá, dịch vụ thực tế ghi trên hoá đơn bán hàng đối với hàng hoá, dịch vụ chịu thuế gtgt bao gồm các khoản phụ thu, phí thu thêm mà cơ sở kinh doanh được hưởng.

     - Nếu DN có doanh thu bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ thuộc đối tượng không chịu thuế gtgt và doanh thu hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu thì không áp dụng tỷ lệ (%) trên doanh thu đối với doanh thu này.

3. Hồ sơ khai thuế gtgt tháng/quý theo phương pháp trực tiếp trên doanh thu:

     Tờ khai thuế giá trị gia tăng mẫu số 04/GTGT.

Chi tiết: Cách lập tờ khai thuế gtgt mẫu 04/GTGT

II. Cách kê khai thuế gtgt theo phương pháp trực tiếp trên gtgt

1. Đối tượng áp dụng:

     DN hoạt động mua, bán, chế tác vàng bạc, đá quý.

2. Cách tính thuế gtgt phải nộp:

Số thuế gtgt phải nộp

=

Giá trị gia tăng

X

10%

Trong đó:

     a. 10% là thuế suất thuế gtgt áp dụng đối với hoạt động mua, bán, chế tác vàng bạc, đá quý.

     b. Giá trị gia tăng của vàng, bạc, đá quý = Giá thanh toán của vàng, bạc, đá quý bán ra – Giá thanh toán của vàng, bạc, đá quý mua vào.

     - Giá thanh toán bán ra là giá thực tế bán ghi trên hoá đơn bán hàng, (bao gồm cả tiền công chế tác (nếu có), thuế gtgt và các khoản phí khác mà bên bán được hưởng).

     - Giá thanh toán mua vào được xác định bằng giá trị vàng, bạc, đá quý mua vào hoặc nhập khẩu, đã có thuế gtgt.

3. Hồ sơ khai thuế gtgt:

     Tờ khai thuế giá trị gia tăng mẫu số 03/GTGT.

III. Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế: (thời hạn nộp hồ sơ kê khai thuế cũng là thời hạn nộp tiền thuế)

     - Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế gtgt theo tháng chậm nhất là ngày 20 của tháng sau.

     - Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế gtgt theo quý chậm nhất là ngày 30 của quý sau.

Xem chi tiết: Cách hạch toán thuế gtgt theo phương pháp trực tiếp

 

VP LUẬT SƯ - CÔNG TY ĐẠI LÝ THUẾ KẾ TOÁN HOÀNG GIA
260/11 Nguyễn Thái Bình , Phường 12, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh
Ý kiến của bạn