Diễn đàn

21:40, 11/09/2018
Theo điều 16 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ tài chính quy định: Những nguyên tắc lập hóa đơn giá trị gia tăng ...
21:36, 11/09/2018
Theo điều 18 Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ tài chính: Bán hàng hoá, dịch vụ có tổng giá thanh toán dưới 200.000 ...
21:32, 11/09/2018
Theo điều 19 Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ tài chính quy định về việc lập hoá đơn khi danh mục hàng hoá, dịch ...
21:29, 11/09/2018
Hướng dẫn cách viết hóa đơn hàng cho, biếu tặng khách hàng - công nhân viên, tiêu dùng nội bộ đối với DN kê khai thuế GTGT ...
21:22, 11/09/2018
Khi chuyển địa điểm kinh doanh hoặc thay đổi tên công ty thì những hóa đơn gtgt đã in trước đó có được sử dụng hay không?
21:18, 11/09/2018
Khoản 2 điều 16 Thông tư 39/TT-BTC quy định về thời điểm xuất hoá đơn gtgt khi bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ, xây ...