Diễn đàn

21:14, 11/09/2018
Theo quy định tại điểm 2.8 Phụ lục 4 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ tài chính: “Khi lập hóa đơn hàng bán ...
21:09, 11/09/2018
Trường hợp khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ từ 200.000 đồng trở lên mỗi lần, người mua không lấy hóa đơn hoặc không ...
17:27, 09/09/2018
Hướng dẫn cách viết hoá đơn bán hàng qua điện thoại, qua mạng internet, fax; Theo điểm đ khoản 2 điều 16 Thông tư số ...
17:24, 09/09/2018
Trường hợp khi bán hàng hóa, dịch vụ nếu danh mục hàng hóa, dịch vụ nhiều hơn số dòng của một số hóa đơn, người bán ...
17:22, 09/09/2018
Hướng dẫn thủ tục đặt in hóa đơn gtgt lần đầu theo điều 8 Thông tư 39/2014/TT-BTC quy định: Đối tượng được đăt in hóa ...
17:19, 09/09/2018
Theo thông tư số 39/2014/TT-BTC và thông tư 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015: Trước khi sử dụng hóa đơn gtgt, doanh nghiệp phải làm thủ ...