Lập hóa đơn hàng bán trả lại

Khi phát hiện hàng kém chất lượng, không đúng chủng loại, quy cách… Khách hàng xuất trả lại hàng cho bên bán thì phải lập hóa đơn hàng bán trả lại cụ thể như sau:

     Theo quy định tại điểm 2.8 Phụ lục 4 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ tài chính: “Khi lập hóa đơn hàng bán trả lại thì trên hoá đơn phải ghi rõ: "Hàng hoá trả lại người bán do không đúng quy cách, chất lượng, tiền thuế gtgt (nếu có)"

Lưu ý: Nếu khách hàng là đối tượng không có hóa đơn:

     - Thì khi trả lại hàng hoá, 2 bên phải lập biên bản ghi rõ loại hàng hoá, số lượng, giá trị hàng trả lại theo giá không có thuế gtgt, tiền thuế gtgt theo hoá đơn bán hàng (số ký hiệu, ngày, tháng của hoá đơn), lý do trả hàng và bên bán thu hồi hoá đơn đã lập.

Ví dụ: Ngày 01/05/2016 Công ty TNHH Đại Lý Thuế Kế Toán Hoàng Gia mua 1 máy tính Dell, trị giá 15.600.000/chiếc của Công ty Phong Vũ.

     - Nhưng đến ngày 05/05/2016 thì phát hiện máy bị lỗi phải trả lại. Công ty TNHH Đại Lý Thuế Kế Toán Hoàng Gia tiến hành trả lại hàng và xuất hóa đơn hàng bán trả lại như sau:

 

Mẫu số: 01GTKT3/001

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Ký hiệu: AA/14P
Liên 1: Lưu           Số: 0000001

Ngày.02..tháng.08..năm 2016
 

Đơn vị bán hàng: CÔNG TY TNHH ĐẠI LÝ THUẾ KẾ TOÁN HOÀNG GIA
Mã số thuế: 0309788932
Địa chỉ: 260/11 Nguyễn Thái Bình, phường 12, quận Tân Bình, Tp.HCM

Điện thoại:..08.66726481 .Số tài khoản……………………………………………………….

Họ tên người mua hàng:
Tên đơn vị: Công ty TNHH Phong Vũ
Mã số thuế:
0313787723
Địa chỉ: 108A Trần Mai Ninh, phường 12, quận Tân Bình, Tp.HCM

Hình thức thanh toán: TM/CK .Số tài khoản………………………………………….

Stt

Tên hàng hóa, dịch vụ

Đơn vị tính

Số lượng

Đơn giá

Thành tiền

1

2

3

4

5

6=4x5

01

Máy tính Dell (xuất hàng trả lại do không đúng chất lượng)

Chiếc

1

15.600.000

15.600.000

 

 

 

 

 

 

Cộng tiền hàng:                         15.600.000

Thuế suất GTGT: ...10 % , Tiền thuế GTGT:                    1.560.000

Tổng cộng tiền thanh toán 17.160.000
Số tiền viết bằng chữ: Mười bảy triệu, một trăm sáu mươi nghìn đồng.


Xem chi tiết: Hướng dẫn kê khai thuế hàng bán bị trả lại

 

VP LUẬT SƯ - CÔNG TY ĐẠI LÝ THUẾ KẾ TOÁN HOÀNG GIA
260/11 Nguyễn Thái Bình , Phường 12, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh
Ý kiến của bạn