Xử lý hoá đơn khi chuyển địa điểm, thay đổi tên công ty

Khi chuyển địa điểm kinh doanh hoặc thay đổi tên công ty thì những hóa đơn gtgt đã in trước đó có được sử dụng hay không?

1. Nếu thay đổi tên, địa chỉ nhưng không thay đổi cơ quan thuế:

     - Đối với các số hóa đơn đã thực hiện thông báo phát hành nhưng chưa sử dụng hết có in sẵn tên, địa chỉ trên từ hóa đơn, khi có sự thay đổi tên, địa chỉ nhưng không thay đổi mã số thuế và cơ quan thuế quản lý trực tiếp, nếu tổ chức kinh doanh vẫn có nhu cầu sử dụng hóa đơn đã đặt in thì thực hiện các thủ tục sau:

     - Đóng dấu tên, địa chỉ mới vào bên cạnh tiêu thức tên, địa chỉ đã in sẵn

     - Gửi thông báo điều chỉnh thông tin hoá đơn theo thông tư 39 gửi đến cơ quan quản lý thuế trực tiếp, thông báo thì được sử dụng ngay (theo Khoản 1 Mục IV Công văn 2010/TCT-TVQT, sửa đổi, hướng dẫn thông tư 39)

2. Nếu thay đổi địa chỉ dẫn đến thay đổi cơ quan thuế:

a) Nếu muốn tiếp tục sử dụng, các bạn cần làm:

- Nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn với cơ quan thuế nơi chuyển đi.

- Đóng dấu địa chỉ mới lên hoá đơn.

- Gửi Bảng kê hóa đơn chưa sử dụng BK01/AC theo TT 39

- Nộp Thông báo điều chỉnh thông tin hóa đơn theo Thông tư 39 đến cơ quan thuế nơi chuyển đến. (mẫu như phần 1 bên trên).

- Và được sử dụng ngay hóa đơn.

b) Nếu không có nhu cầu sử dụng:

- Thì DN phải thực hiện hủy các số hóa đơn chưa sử dụng và thông báo kết quả hủy hóa đơn với cơ quan thuế nơi chuyển đi và thực hiện thông báo phát hành hóa đơn mới với cơ quan thuế nơi chuyển đến (theo Khoản 1 Mục IV Công văn 2010/TCT-TVQT, sửa đổi, hướng dẫn thông tư 39).

Xem chi tiết: Thủ tục huỷ hoá đơn

 

VP LUẬT SƯ - CÔNG TY ĐẠI LÝ THUẾ KẾ TOÁN HOÀNG GIA
260/11 Nguyễn Thái Bình , Phường 12, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh
Ý kiến của bạn