Người mua không lấy hóa đơn có xuất hoá đơn không

Theo điều 16 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính qui định:

     - Trường hợp khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ từ 200.000 đồng trở lên mỗi lần, người mua không lấy hóa đơn hoặc không cung cấp tên, địa chỉ, mã số thuế (nếu có) thì vẫn phải lập hóa đơn và ghi rõ “người mua không lấy hoá đơn” hoặc “người mua không cung cấp tên, địa chỉ, mã số thuế”.

Như vậy: Khi bán hàng, nếu có giá trị > 200.000 thì phải xuất hóa đơn (dù khách hàng không lấy hóa đơn).

     - Trường hợp, nếu giá trị < 200.000 thì các bạn không cần phải lập hóa đơn nhưng phải lập Bảng kê bán lẻ hàng hóa, dịch vụ. Cuối ngày, bắt buộc phải lập một hoá đơn giá trị gia tăng hoặc hóa đơn bán hàng.

Xem chi tiết: Bán hàng có giá trị dưới 200.000 đồng

 

 

Mẫu số: 01GTKT3/001

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Ký hiệu: AA/14P
Liên 1: Lưu           Số: 0000001

Ngày.02..tháng.08..năm 2016
 

Đơn vị bán hàng: CÔNG TY TNHH ĐẠI LÝ THUẾ KẾ TOÁN HOÀNG GIA
Mã số thuế: 0309788932
Địa chỉ: 260/11 Nguyễn Thái Bình, phường 12, quận Tân Bình, Tp.HCM

Điện thoại:..08.66726481 .Số tài khoản……………………………………………………….

Họ tên người mua hàng:
Tên đơn vị: Công ty TNHH Sợi Phúc Yến
Mã số thuế:
0313787723
Địa chỉ: 108A Trần Mai Ninh, phường 12, quận Tân Bình, Tp.HCM

Hình thức thanh toán: TM/CK .Số tài khoản………………………………………….

Stt

Tên hàng hóa, dịch vụ

Đơn vị tính

Số lượng

Đơn giá

Thành tiền

1

2

3

4

5

6=4x5

1

Máy tính xách tay VAIO

chiếc

1

15.000.000

15.000.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng tiền hàng:                  15.000.000

Thuế suất GTGT: .10… % , Tiền thuế GTGT:                  1.500.000

Tổng cộng tiền thanh toán: 16.500.000
Số tiền viết bằng chữ: Mười sáu triệu năm tram nghìn đồng.

Người mua hàng
(Ký, ghi rõ họ, tên)


 

Người bán hàng
(Ký, đóng dấu ghi rõ họ, tên)


(Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, giao, nhận hoá đơn)

               

Kết luận: Những hóa đơn gtgt mà khách hàng không lấy thì vẫn phải kê khai thuế như hóa đơn bán ra bình thường.

 

VP LUẬT SƯ - CÔNG TY ĐẠI LÝ THUẾ KẾ TOÁN HOÀNG GIA
260/11 Nguyễn Thái Bình , Phường 12, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh
Ý kiến của bạn