Từ khóa: Người mua không lấy hóa đơn có xuất hoá đơn không

Tổng cộng tìm thấy 1 tin trong 1 trang

21:09, 11/09/2018
Trường hợp khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ từ 200.000 đồng trở lên mỗi lần, người mua không lấy hóa đơn hoặc không ...