Hướng dẫn kê khai bổ sung điều chỉnh thuế gtgt

Kê khai sai, kê khai thiếu, bỏ sót hóa đơn, hóa đơn viết sai là những lỗi thường gặp khi các bạn kê khai thuế gtgt. Với đầy đủ các trường hợp sai sót như: Điều chỉnh tăng, giảm thuế gtgt đầu vào, đầu ra… Khi phát hiện sai sót sẽ có 2 thời điểm như sau:

I. Phát hiện sai sót nhưng trong thời hạn nộp tờ khai:

     Khi phát hiện sai sót (dù là sai tiền thuế hay sai sót không ảnh hưởng đến tiền thuế...) nhưng còn trong thời hạn nộp hồ sơ khai thuế:

Cách xử lý: Không cần lập tờ khai bổ sung mà chỉ cần lập tờ khai mới cho đúng rồi lại trước khi hết hạn nộp tờ khai

II. Phát hiện sai sót nhưng đã hết hạn nộp hồ sơ khai thuế:

1. Kê khai sai số hóa đơn, sai ngày tháng năm hoa đơn, sai tên, mst công ty, … (không làm ảnh hưởng đến tiền thuế phải nộp, tiền thuế được khấu trừ)

Cách xử lý: Không cần lập tờ khai bổ sung 01/KHBS. Vào trực tiếp kỳ kê khai sai => Chọn :"Tờ khai lần đầu" => Vào phụ lục kê khai sai => Sửa lại cho đúng. (Lưu tại DN để sau này giải trình). Từ ngày 1/1/2015 theo điều 5 Luật Luật số 71/2014/QH13 thì các bạn chỉ cần nộp tờ khai thuế gtgt mà không cần nộp phụ lục đính kèm. Nên trường hợp này các bạn không cần nộp lại tờ khai, mà chỉ sửa lại để sau này giải trình khi quyết toán là được.

Xem chi tiết: Mẫu công văn giải trình với cơ quan thuế

2. Kê khai sai tiền thuế gtgt, sai giá trị hàng hóa, kê khai thừa, thiếu hóa đơn đầu ra, bỏ sót hóa đơn đầu ra, kê khai sai số tiền … (sai sót ảnh hưởng đến tiền thuế phải nộp , tiền thuế được khấu trừ)

Cách kê khai bổ sung điều chỉnh:

     Bước 1: Đăng nhập vào phần mềm HTKK => Chọn “Kỳ kê khai sai” => Tích Chọn “Tờ khai bổ sung”, chi tiết như hình bên dưới:
 Tiếp đó các bạn ấn: "Đồng ý", màn hình sẽ xuất hiện như hình dưới:

Bước 2: Điều chỉnh các số liệu trên “Tờ khai điều chỉnh(sai chỉ tiêu nào, sửa chỉ tiêu đó)

     a. Nếu sai sót là hóa đơn đầu vào: Kê khai điều chỉnh tăng/ giảm trực tiếp trên cả 3 chỉ tiêu là: Chỉ tiêu [23], [24] và [25]. (như hình trên).

     b. Nếu sai sót là hóa đơn đầu ra: Kê khai điều chỉnh tăng/ giảm trực tiếp trên các chỉ tiêu từ: Chỉ tiêu [29] đến [33]. (như hình trên)

     Bước 3: Sau khi kê khai điểu chỉnh, bổ sung xong các bạn Click vào “Tổng hợp KHBS” phía dưới, -> Màn hình sẽ chuyển sang "Phụ lục KHBS" màn hình sẽ xuất hiện như sau:

Các bạn chỉ cần quan tâm đến 2 chỉ tiêu trên tờ “KHBS” là: Chỉ tiêu [40] và Chỉ tiêu [43] để xử lý cụ thể như sau:

     a. Nếu Chỉ tiêu [40] < 0 là giá trị âm (nằm trong ngoặc), (giảm số thuế gtgt phải nộp trong kỳ)

Xử lý:

     - Kết xuất “Tờ khai điều chỉnh” “KHBS” để nộp qua mạng cho cơ quan thuế.

     - Các bạn có thể trừ vào tiền thuế phải nộp của kỳ sau hoặc hoàn thuế, (nhưng các bạn phải theo dõi bên ngoài).

Chú ý: Không được nhập vào Chỉ tiêu [38] của kỳ hiện tại.

     b. Nếu Chỉ tiêu [40] > 0 Là giá trị dương (tăng số thuế gtgt phải nộp trong kỳ)

Xử lý:

     - Kết xuất “Tờ khai điều chỉnh” “KHBS” để nộp qua mạng cho cơ quan thuế.

     - Nộp số tiền thuế phải nộp (+) cộng thêm tiền phạt chậm nộp mà phần mềm đã tính cho bạn (phần B “Tính số tiền chậm nộp”) và Công văn giải trình sai sót (nếu có).

     c. Nếu Chỉ tiêu [43] < 0 là giá trị âm (vì nằm trong ngoặc), (giảm số thuế gtgt được khấu trừ của kỳ bổ sung).

Xử lý:

     - Kết xuất “Tờ khai điều chỉnh” “KHBS” để nộp qua mạng cho cơ quan thuế.

     - Nhập số tiền đó vào Chỉ tiêu [37] của kỳ hiện tại

     d. Nếu Chỉ tiêu [43] > 0 Là giá trị dương (tăng số thuế gtgt được khấu trừ của kỳ bổ sung).

Xử lý:

     - Kết xuất “Tờ khai điều chỉnh”“KHBS” để nộp qua mạng cho cơ quan thuế.

     - Nhập số tiền đó vào Chỉ tiêu [37] của kỳ hiện tại

     Những hóa đơn đầu vào bỏ sót thì không cần phải khai bổ sung mà có thể kê khai vào kỳ hiện tại và vẫn được khấu trừ (nhưng phải trước khi Cơ quan thuế có quyết định thanh – kiểm tra).

     Những hóa đơn đầu ra bỏ sót thì phải kê khai bổ sung lại kỳ phát sinh hóa đơn đó (theo thông tư số: 156/2013/TT-BTC và thông tư số: 219/2013/TT- BTC)

Xem chi tiết: Cách kê khai hoá đơn bỏ sót

 

VP LUẬT SƯ - CÔNG TY ĐẠI LÝ THUẾ KẾ TOÁN HOÀNG GIA
260/11 Nguyễn Thái Bình , Phường 12, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh
Ý kiến của bạn