Điều kiện khấu trừ thuế gtgt

Theo điều 15 thông tư số: 219/2013/TT- BTC ngày 31/12/2013 của Bộ tài chính quy định điều kiện khấu trừ thuế gtgt đầu vào của hàng hóa dịch vụ cụ thể như sau:

1. Hoá đơn, chứng từ: Hóa đơn gtgt hợp pháp, hợp lệ, hợp lý.

Xem chi tiết: Hoá đơn, chứng từ hợp pháp

2. Những hóa đơn có giá trị lớn hơn 20 triệu, phải có chứng từ thanh toán qua ngân hàng (tức là chuyển từ tài khoản bên mua sang tài khoản bên bán, là tài khoản đã đăng ký hoặc thông báo với cơ quan thuế).

     Đối với hàng hoá, dịch vụ mua trả chậm, trả góp có giá trị lớn hơn 20 triệu, DN căn cứ vào hợp đồng, hoá đơn gtgt và chứng từ thanh toán qua ngân hàng để kê khai, khấu trừ thuế gtgt đầu vào, và ghi rõ thời hạn thanh toán vào phần ghi chú trên bảng kê mua vào.

     Trường hợp thời hạn thanh toán theo hợp đồng sớm hơn ngày 31/12 :

     + Nếu chưa đến thời hạn thanh toán theo hợp đồng hoặc trước ngày 31/12 mà chưa có chứng từ thanh toán qua ngân hàng thì DN vẫn được kê khai khấu trừ thuế gtgt đầu vào.

     + Nếu đến thời hạn thanh toán theo hợp đồng hoặc đến ngày 31/12 nhưng không có chứng từ thanh toán thì không được khấu trừ thuế gtgt đầu vào. DN phải kê khai điều chỉnh giảm số thuế gtgt đầu vào đã khấu trừ của giá trị hàng hoá không có chứng từ thanh toán qua ngân hàng. Khi nào thanh toán qua ngân hàng, thì kê khai điểu chỉnh tăng.

3. Các trường hợp khác cần chú ý:

     Nếu mua hàng hoá, dịch vụ của một nhà cung cấp có giá trị nhỏ hơn 20.000.000 nhưng mua nhiều lần trong cùng 1 ngày có tổng giá trị lớn 20.000.000 thì chỉ được khấu trừ thuế đối với trường hợp có chứng từ thanh toán qua ngân hàng. Nhà cung cấp là người nộp thuế có mã số thuế, trực tiếp khai và nộp thuế gtgt.

     Nếu mua xe ô tô dưới 9 chỗ ngồi cho những DN không phải kinh doanh vận tải, hành khách du lịch mà có giá trị lớn hơn 1,6 tỷ: chỉ được khấu trừ thuế gtgt phần 1,6 tỷ trở xuống mà phần vượt trội không được khấu trừ.

     Đối với những hoá đơn có thu phí, lệ phí: Chỉ kê khai phần chịu thuế, còn phần phí, lệ phí không chịu thuế các bạn loại phần tiền đó ra.

     Các trường hợp thanh toán không dùng tiền mặt khác để khấu trừ thuế gtgt đầu vào gồm:

+ Hàng hoá, dịch vụ mua vào theo phương thức thanh toán bù trừ giữa giá trị hàng hoá, dịch vụ mua vào với giá trị hàng hoá, dịch vụ bán ra,

+ Hàng hoá, dịch vụ mua vào theo phương thức bù trừ công nợ như vay, mượn tiền

+ Hàng hoá, dịch vụ mua vào được thanh toán uỷ quyền qua bên thứ ba thanh toán qua ngân hàng

Xem chi tiết: Nguyên tắc khấu trừ thuế gtgt đầu vào

Xem chi tiết: Các trường hợp không được khấu trừ thuế gtgt đầu vào

 

VP LUẬT SƯ - CÔNG TY ĐẠI LÝ THUẾ KẾ TOÁN HOÀNG GIA
260/11 Nguyễn Thái Bình , Phường 12, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh
Ý kiến của bạn