Cách lập tờ khai gtgt 01/GTGT

Lập tờ khai gtgt khấu trừ 01/GTGT theo tháng và theo quý trên phần mềm HTKK mới nhất theo đúng quy định tại thông tư 156/2013/TT-BTC

     Đăng nhập vào HTKK => Chọn: Tờ khai gtgt khấu trừ 01/GTGT => Chọn Tờ khai tháng hoặc Tờ khai quý => Chọn ngày tháng (mặc định sẽ là tháng hoặc quý hiện tại) => Chọn các phụ lục (thông thường chỉ cần chọn 2 phụ lục là: PL 01-1/GTGTPL 01-2/GTGT) => Sau đó chọn: “Đồng ý”, màn hình sẽ xuất hiện như hình dưới:

Cách ghi các chỉ tiêu trên tờ khai thuế gtgt khấu trừ mẫu số 01/GTGT: Các chỉ tiêu phải nhập trực tiếp bao gồm: [23], [24], [25], [37], [38] [40b], [42]

     Chỉ tiêu [21]: Nếu trong kỳ không phát sinh bạn click vào đây.

     Chỉ tiêu [22]: Nếu kỳ trước thuế gtgt còn được khấu trừ thì phần mềm sẽ tự động cập nhật chỉ tiêu [43] của kỳ trước sang đây.

     Trường hợp bạn cài lại phần mềm HTKK mời thì bạn phải nhập bằng tay số tiền ở chỉ tiêu [43] của kỳ trước vào đây.

     Chỉ tiêu [23] đến Chỉ tiêu [25]: Số thuế gtgt được khấu trừ kỳ này:

Cụ thể: Sau khi nhập xong các hoá đơn ở bên PL 01-2/GTGT, các bạn nhìn vào dòng tổng cộng xem số tiền của: "Tổng giá trị HHDV mua vào" và "Thuế GTGT được khấu trừ" là bao nhiêu rồi nhập vào 3 chỉ tiêu này.

Chỉ tiêu [26] đến Chỉ tiêu [35]: Không cần phải nhập (vì phần mềm sẽ tự động cập nhật ở bên PL 01-1/GTGT sang).

Chi tiết: Cách lập bảng kê hàng hoá dịch vụ bán ra PL 01-1/GTGT

     Chỉ tiêu [37]: Nếu Chỉ tiêu [43] trên tờ khai bổ sung KHBS của kỳ trước là số âm (tức là trong ngoặc) thì bạn nhập số tiền đó vào Chỉ tiêu [37] của kỳ hiện tại.

     Chỉ tiêu [38]: Cũng như chỉ tiêu [37] nhưng ngược lại. Tức là nếu Chỉ tiêu [43] trên tờ khai 01/KHBS của kỳ bổ sung, điều chỉnh là số dương thì các bạn nhập số tiền đó vào Chỉ tiêu [38] của kỳ hiện tại.

Xem chi tiết: Cách kê khai bổ sung, điều chỉnh thuế gtgt

     Chỉ tiêu [39] đến Chỉ tiêu [43]: Không phải nhập (Vì phần mềm cũng tự động cập nhật từ Phụ lục 01-1/GTGTPL 01-2/GTGT sang). Nếu có chỉ tiêu nào mà các bạn không hiểu, các bạn hãy click chuột trái vào đó rồi ấn phím “F1” sẽ có hướng dẫn cụ thể nhé!

     Chỉ tiêu [40]: Nếu xuất hiện số tiền ở đây thì mang tiền thuế đi nộp.

            Chỉ tiêu [43]: Nếu xuất hiện số tiền ở đây thì phần mềm sẽ tự động chuyển sang Chỉ tiêu [22] của kỳ sau. (không phải nộp tiền thuế).

 

VP LUẬT SƯ - CÔNG TY ĐẠI LÝ THUẾ KẾ TOÁN HOÀNG GIA
260/11 Nguyễn Thái Bình , Phường 12, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh
Ý kiến của bạn