Thuế GTGT

23:01, 11/09/2018
Lập tờ khai gtgt khấu trừ 01/GTGT theo tháng và theo quý trên phần mềm HTKK mới nhất theo đúng quy định tại thông tư ...
22:58, 11/09/2018
Kê khai sai, kê khai thiếu, bỏ sót hóa đơn, hóa đơn viết sai là những lỗi thường gặp khi các bạn kê khai thuế gtgt. Với đầy ...
22:56, 11/09/2018
Kê khai thuế gtgt theo phương pháp trực tiếp trên doanh thu và trực tiếp trên gtgt, hồ sơ thủ tục khai thuế và cách xác định ...
22:54, 11/09/2018
Kê khai thuế gtgt theo phương pháp khấu trừ theo thông tư số: 156/2013/TT-BTC, thông tư số: 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014, thông tư số: ...
22:49, 11/09/2018
Kê khai thuế gtgt hàng tháng và theo quý theo thông tư số: 156/2013/TT-BTC, thông tư số: 219/2013/TT- BTC, thông tư số: 119/2014/TT- BTC, ...
22:46, 11/09/2018
Xác định kỳ kê khai thuế gtgt theo quý được áp dụng cho những DN có tổng doanh thu năm trước tiền kề nhỏ hơn 20 tỷ ...