Cách xác định kê khai thuế theo tháng hay quý

Xác định kỳ kê khai thuế gtgt theo quý được áp dụng cho những DN có tổng doanh thu năm trước tiền kề nhỏ hơn 20 tỷ (trước ngày 15/11/2014). Nhưng từ ngày 15/11/2014 theo điều 15 thông tư 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ tài chính thì việc xác định kê khai thuế gtgt theo quý hay theo tháng đã thay đổi, cụ thể như sau:

1. Đối tượng kê khai thuế gtgt theo quý:

     Những DN có tổng doanh thu bán hàng hoá và cung cấp dịch vụ của năm trước liền kề nhỏ hơn 50 tỷ đồng thì kê khai thuế gtgt theo quý. Những DN mới bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh thì kê khai thuế giá trị gia tăng theo quý.

     Sau khi sản xuất kinh doanh đủ 12 tháng thì từ năm dương lịch tiếp theo sẽ căn cứ theo mức doanh thu bán hàng hoá, dịch vụ của năm dương lịch trước liền kề (đủ 12 tháng) để xác định kê khai thuế giá trị gia tăng theo tháng hay theo quý.

Ví dụ:

- Doanh nghiệp A bắt đầu hoạt sản xuất kinh doanh từ tháng 01/2015 thì năm 2015 doanh nghiệp A thực hiện khai thuế gtgt theo quý. Doanh nghiệp căn cứ vào doanh thu của năm 2015 (đủ 12 tháng của năm dương lịch) để xác định năm 2016 thực hiện khai thuế tháng hay khai quý.

- Doanh nghiệp B bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh từ tháng 8/2014 thì năm 2014, 2015 doanh nghiệp B thực hiện khai thuế gtgt theo quý. Doanh nghiệp căn cứ vào doanh thu của năm 2015 để xác định năm 2016 thực hiện khai thuế theo tháng hay theo quý.

     Người nộp thuế có trách nhiệm tự xác định thuộc đối tượng khai thuế theo tháng hay khai thuế theo quý để thực hiện khai thuế theo quy định.

     Nếu DN đủ điều kiện (tức là doanh thu > 50 tỷ) và thuộc đối tượng khai thuế gtgt theo quý muốn chuyển sang kê khai thuế theo tháng thì gửi thông báo cho cơ quan thuế theo mẫu số 07/GTGT (ban hành kèm theo thông tư 151/2014/TT-BTC). Chậm nhất là cùng với thời hạn nộp tờ khai thuế gtgt của tháng đầu tiên của năm bắt đầu khai thuế gtgt theo tháng.

2. Đối tượng kê khai thuế gtgt theo tháng:

     Những DN có tổng doanh thu bán hàng hoá và cung cấp dịch vụ của năm trước liền kề lớn hơn 50 tỷ đồng thì kê khai thuế gtgt theo tháng.

3. Thời kỳ khai thuế gtgt theo quý hay theo tháng:

     Việc thực hiện khai thuế theo quý hay theo tháng được ổn định trọn năm dương lịch và ổn định theo chu kỳ 3 năm.

     Riêng chu kỳ ổn định đầu tiên được xác định tính kể từ ngày 01/10/2014 đến hết ngày 31/12/2016.

Ví dụ:

     Trường hợp 1: Năm 2013 DN có tổng doanh thu là 38 tỷ đồng nên thuộc diện khai thuế gtgt theo quý từ ngày 01/10/2014. Doanh thu của năm 2014; 2015, 2016 do doanh nghiệp kê khai (kể cả trường hợp khai bổ sung) hoặc do kiểm tra, thanh tra kết luận là 55 tỷ đồng thì vẫn tiếp tục thực hiện khai thuế gtgt theo quý đến hết năm 2016. Từ năm 2017 sẽ xác định lại chu kỳ khai thuế mới dựa trên doanh thu của năm 2016.

     Trường hợp 2: Năm 2013 DN có tổng doanh thu là 57 tỷ đồng nên thực hiện khai thuế gtgt theo tháng. Doanh thu năm 2014 do doanh nghiệp kê khai (kể cả trường hợp khai bổ sung) hoặc do kiểm tra, thanh tra kết luận là 48 tỷ đồng thì vẫn thực hiện khai thuế gtgt theo tháng đến hết năm 2016. Từ năm 2017 sẽ xác định lại chu kỳ khai thuế mới dựa trên doanh thu của năm 2016.

     Trong chu kỳ khai thuế ổn định theo quý, nếu người nộp thuế tự phát hiện hoặc qua thanh tra, kiểm tra, cơ quan thuế kết luận doanh thu của năm trước liền kề của chu kỳ khai thuế ổn định này trên 50 tỷ đồng, người nộp thuế không đủ điều kiện để khai thuế giá trị gia tăng theo quý của chu kỳ ổn định đó thì từ năm tiếp theo liền kề của năm phát hiện cho đến hết chu kỳ ổn định, người nộp thuế phải thực hiện khai thuế giá trị gia tăng theo tháng.

Ví dụ

     Trường hợp 1: Năm 2013 DN có tổng doanh thu trên tờ khai thuế gtgt là 47 tỷ đồng nên thuộc diện khai thuế gtgt theo quý từ ngày 01/10/2014. Năm 2015, cơ quan thuế thanh tra kết luận doanh thu tính thuế gtgt của năm 2013 tăng thêm 5 tỷ đồng so với số liệu kê khai là 52 tỷ đồng, thì năm 2016 thực hiện khai thuế gtgt theo tháng. Từ năm 2017 sẽ xác định lại chu kỳ khai thuế mới dựa trên doanh thu của năm 2016.

     Trường hợp 2: Năm 2013 DN có tổng doanh thu trên tờ khai thuế gtgt là 47 tỷ đồng nên thuộc diện khai thuế gtgt theo quý từ ngày 01/10/2014. Năm 2015, DN tự khai bổ sung doanh thu tính thuế gtgt của năm 2013 tăng thêm 5 tỷ so với số liệu kê khai là 52 tỷ, thì năm 2016 thực hiện khai thuế gtgt theo tháng. Từ năm 2017 sẽ xác định lại chu kỳ khai thuế mới dựa trên doanh thu của năm 2016.

     Trong chu kỳ khai thuế ổn định theo tháng, nếu người nộp thuế tự phát hiện hoặc qua thanh tra, kiểm tra, cơ quan thuế kết luận doanh thu của năm trước liền kề của chu kỳ khai thuế ổn định này từ 50 tỷ đồng trở xuống, người nộp thuế đủ điều kiện để khai thuế giá trị gia tăng theo quý của chu kỳ ổn định đó thì người nộp thuế được lựa chọn hình thức khai thuế theo tháng hoặc quý từ năm tiếp theo liền kề của năm phát hiện cho đến hết chu kỳ ổn định.

     Đối với các doanh nghiệp đã áp dụng khai thuế thuế theo quý trước ngày 15/11/2014 thì chu kỳ ổn định đầu tiên được tính đến hết ngày 31/12/2016.

Xem chi tiết: Cách kê khai thuế giá trị gia tăng

 

VP LUẬT SƯ - CÔNG TY ĐẠI LÝ THUẾ KẾ TOÁN HOÀNG GIA
260/11 Nguyễn Thái Bình , Phường 12, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh
Ý kiến của bạn