Thuế GTGT

22:44, 11/09/2018
Các trường hợp không được khấu trừ thuế gtgt đầu vào, điều kiện không được khấu trừ thuế gtgt theo quy định tại ...