Thời gian thử việc và mức lương thử việc

Theo điều 26 Bộ luật lao động số: 10/2012/QH13 quy định: Thời gian thử việc và mức lương thử việc tối thiểu.

- Người sử dụng lao động và người lao động có thể thoả thuận về việc làm thử, quyền, nghĩa vụ của hai bên trong thời gian thử việc.

- Nếu có thoả thuận về việc làm thử thì các bên có thể giao kết hợp đồng thử việc.

Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động mùa vụ thì không phải thử việc.

1. Quy định thời gian thử việc: (theo điều 27 Bộ luật lao động số: 10/2012/QH13 quy định: Thời gian thử việc căn cứ vào tính chất và mức độ phức tạp của công việc nhưng chỉ được thử việc 01 lần đối với một công việc và bảo đảm các điều kiện sau đây:

- Không quá 60 ngày đối với công việc có chức danh nghề cần trình độ chuyên môn, kỹ thuật từ cao đẳng trở lên;

- Không quá 30 ngày đối với công việc có chức danh nghề cần trình độ chuyên môn kỹ thuật trung cấp nghề, trung cấp chuyên nghiệp, công nhân kỹ thuật, nhân viên nghiệp vụ.

- Không quá 6 ngày làm việc đối với công việc khác.

2. Mức tiền lương trong thời gian thử việc:

Theo điều 28 Bộ luật lao động số: 10/2012/QH13 quy định: Tiền lương của người lao động trong thời gian thử việc do hai bên thoả thuận nhưng ít nhất phải bằng 85% mức lương của công việc đó.

3. Thời gian thử việc có phải đóng Bảo hiểm xã hội không?

Theo điều 4, 13, 17 quyết định số: 959/QĐ-BHXH (có hiệu lực kể từ ngày 1/1/2016) quy định đối tượng phải tham gia BHXH, BHYT, BHTN gồm:

- Người làm việc theo HĐLĐ (hoặc hợp đồng làm việc) không xác định thời hạn, HĐLĐ xác định thời hạn, HĐLĐ theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng;

- Người làm việc theo HĐLĐ có thời hạn từ đủ 01 tháng đến dưới 03 tháng (thực hiện từ 01/01/2018);

- Người quản lý doanh nghiệp, người quản lý điều hành hợp tác xã có hưởng tiền lương;

Điều 26, 27 Bộ luật Lao động số: 10/2012/QH13 quy định:

- Người sử dụng lao động và người lao động có thể thoả thuận về việc làm thử, quyền, nghĩa vụ của hai bên trong thời gian thử việc.

- Nếu có thoả thuận về việc làm thử thì các bên có thể giao kết hợp đồng thử việc. Hợp đồng thử việc phải có các nội dung quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, g và h khoản 1 điều 23 của Bộ luật này, không bao gồm nội dung về bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế.

Kết luận: Thời gian thử việc theo hợp đồng thử việc thì không thuộc diện đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội. Tuy nhiên, theo khoản 3 điều 186 Bộ luật Lao động quy định: “Đối với người lao động không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm y tế bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp thì ngoài việc trả lương theo công việc, người sử dụng lao động có trách nhiệm chi trả thêm cùng lúc với kỳ trả lương của người lao động một khoản tiền cho người lao động tương đương với mức đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp”.

VP LUẬT SƯ - CÔNG TY ĐẠI LÝ THUẾ KẾ TOÁN HOÀNG GIA
260/11 Nguyễn Thái Bình , Phường 12, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh
Ý kiến của bạn