Hạch toán trợ cấp thai sản

Hướng dẫn cách hạch toán tiền Bảo hiểm xã hội trợ cấp thai sản theo thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 06/08/2014 của Bộ tài chính.

1. Khi trích BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ phần trừ vào lương của nhân viên:

Nợ các TK 622, 623,627, 641, 642 (số tính vào chi phí SXKD)

Nợ TK 334 - Phải trả người lao động (số tiền trừ vào lương người lao động)

            Có TK 338 - Phải trả, phải nộp khác (3382, 3383, 3384, 3386).

      Khi nộp tiền BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ:

Nợ TK 338 - Phải trả, phải nộp khác (3382, 3383, 3384, 3386)

          Có các TK 111, 112,...

2. Khi tính tiền BHXH (ốm đau, thai sản, tai nạn,...) phải trả cho công nhân viên:

Nợ TK 338 - Phải trả, phải nộp khác (3383)

            Có TK 334 - Phải trả người lao động (3341).

3. Khi nhận được tiền của BHXH trả:

Nợ TK 111, 112: Số tiền bên BH chi trả.

            Có TK 3383

4. Khi trả tiền trợ cấp (ốm đau, thai sản, tai nạn,...) cho công nhân viên:

Nợ TK 334. Số tiền BH mà người lao động được nhận

            Có TK 111, 112…

Xem chi tiết: Chế độ thai sản mới nhất

Ngoài ra:

      - Kinh phí công đoàn tại đơn vị, ghi:

Nợ TK 338 - Phải trả, phải nộp khác (3382)

            Có các TK 111, 112,...

      - Kinh phí công đoàn chi vượt được cấp bù, khi nhận được tiền, ghi:

Nợ các TK 111, 112

            Có TK 338 - Phải trả, phải nộp khác (3382).

VP LUẬT SƯ - CÔNG TY ĐẠI LÝ THUẾ KẾ TOÁN HOÀNG GIA
260/11 Nguyễn Thái Bình , Phường 12, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh
Ý kiến của bạn