Thủ tục hồ sơ mua hóa đơn bán hàng của cơ quan thuế

Theo điều 3 Thông tư 39/2014/TT-BTC: Những DN kê khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp thì phải sử dụng hóa đơn bán hàng trực tiếp (không được sử dụng hóa đơn gtgt):

1. Các đối tượng mua hóa đơn của cơ quan thuế: (theo điều 11 thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính)

     - Tổ chức không phải là DN nhưng có hoạt động kinh doanh (bao gồm cả hợp tác xã, nhà thầu nước ngoài, ban quản lý dự án).

     - Hộ, cá nhân kinh doanh;

     - DN nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp theo tỷ lệ % nhân với doanh thu.

     - DN đang sử dụng hóa đơn tự in, đặt in thuộc loại rủi ro cao về thuế;

     - DN đang sử dụng hóa đơn tự in, đặt in có hành vi vi phạm về hóa đơn bị xử lý vi phạm hành chính về hành vi trốn thuế, gian lận thuế.

2. Thủ tục hồ sơ mua hóa đơn bán hàng của cơ quan thuế: (theo điều 12 thông tư số 39/2014/TT-BTC)

     - Đơn đề nghị mua hóa đơn (mẫu số 3.3 Phụ lục 3 ban hành kèm theo thông tư này)

     - Bản cam kết Mẫu số CK01/AC (mẫu số 3.16 Phụ lục 3 ban hành kèm theo thông tư này)

     - Giấy Phép Kinh Doanh (sao y bản chính)

     - Giấy ủy quyền và chứng minh thư của người đi mua (nếu ủy quyền)

Chú ý:  Khi đến mua hóa đơn tổ chức/cá nhân phải ghi hoặc đóng dấu vuông: Tên, địa chỉ, mã số thuế trên liên 2 của mỗi số hoá đơn. (Nếu tổ chức/cá nhân bạn chưa có dấu vuônng thì có thể hỏi cán bộ thuế nơi bạn mua hóa đơn, họ sẽ giới cho bạn nơi bán con dấu vuông).

     - Những hóa đơn bán hàng mà tổ chức/cá nhân mua tại cơ quan thuế đã được cơ quan thuế thông báo phát hành, nên tổ chức/cá nhân không phải làm thủ tục thông báo phát hành hóa đơn nữa.

     - Từ lần thứ 2 trở đi, các bạn chỉ cần làm: Đơn đề nghị mua hóa đơn (mẫu số 3.3 Phụ lục 3 ban hành kèm theo thông tư này)

3. Lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo quý:

Chú ý: Tổ chức/cá nhânsẽ phải làm Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo quý

Xem chi tiết: Cách lập báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn
VP LUẬT SƯ - CÔNG TY ĐẠI LÝ THUẾ KẾ TOÁN HOÀNG GIA
260/11 Nguyễn Thái Bình , Phường 12, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh
Ý kiến của bạn