Những lưu ý khi làm kế toán nhập khẩu

Hiện nay có 1 thực tế là đại đa số các bạn kế toán mới ra trường thường hạch toán sai các bút toán liên quan đến nhập khẩu hàng hóa.

1. Hồ sơ nhập khẩu nên kẹp các chứng từ như sau:

- Tờ khai hải quan và các phụ lục liên quan.

- Hợp đồng ngoại thương (Contract).

- Hoá đơn bên bán (Invoice).

- Các giấy tờ khác của lô hàng như: Chứng nhận xuất xứ, tiêu chuẩn chất lượng, ...

- Các hoá đơn dịch vụ liên quan tới hoạt động nhập khẩu như: Bảo hiểm, vận tải quốc tế, vận tải nội địa, kiểm hoá, nâng hạ, THC, vệ sinh cont, phí chứng từ, lưu kho, và các khoản phí khác ....

- Thông báo nộp thuế

- Giấy nộp tiền vào NSNN / ủy nhiệm chi thuế

- Lệnh chi / ủy nhiệm chi thanh toán công nợ ngoại tệ ngươi bán.

2. Các bút toán hạch toán hàng nhập khẩu:

a. Hạch toán giá trị hàng NK:

      Nợ TK - 156, 211: Giá trị hàng hóa nhập khẩu (tính theo tỷ giá ngày thanh toán, không phải tỷ giá trên tờ khai hải quan).

            Có TK - 331: Số tiền thanh toán.

Trường hợp thanh toán nhiều lần:

+ Nếu lãi về tỷ giá hạch toán

      Nợ TK 156

            Có TK 515

+ Nếu lỗ về tỷ giá hạch toán

      Nợ TK 635

            Có TK 331

b. Hạch toán thuế NK phải nộp:

      Nợ TK - 156: Số thuế NK trên tờ khai hải quan

            Có TK 3333 – Thuế Nhập khẩu

c. Hạch toán Thuế TTĐB phải nộp (nếu có):

      Nợ TK - 156: Trên tờ khai hải quan.

            Có TK - 3332 : Thuế Tiêu thụ đặc biệt

d. Hạch toán thuế GTGT hàng NK: (khấu trừ thuế gtgt):

      Nợ TK - 1331: Số thuế GTGT NK trên tờ khai hải quan

            Có TK - 33312 : Thuế GTGT Hàng Nhập khẩu

Khi Nộp tiền các loại thuế trên các bạn hạch toán như sau:

Ghi giảm Thuế NK của hàng Nhập khẩu phải nộp:

      Nợ TK 3333

            Có TK 1121

Ghi giảm Thuế TTDB của hàng Nhập khẩu phải nộp

      Nợ TK 3332

            Có TK 1121

3. Lưu ý về giá trị hàng nhập khẩu:

Theo quy định giá tính thuế nhập khẩu là giá mua cộng các chi phí nhập hàng cho đến thời điểm hàng tới cầu cảng Việt Nam. Như vậy nếu các bạn nghiên cứu điều kiện cơ sở giao hàng sẽ hiểu nó gần như tương ứng với các điều kiện C (như CIF, C&F) cho dù hợp đồng bạn ký với điều kiện nào đi nữa.

Như vậy, có một sự không đồng nhất giữa giá tính thuế NK, gtgt nhập khẩu của hải quan khác với giá mua thực tế trên hợp đồng.

VP LUẬT SƯ - CÔNG TY ĐẠI LÝ THUẾ KẾ TOÁN HOÀNG GIA
260/11 Nguyễn Thái Bình , Phường 12, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh
Ý kiến của bạn