Cách viết hóa đơn gtgt hàng xuất khẩu

Hướng dẫn cách viết hóa đơn gtgt hàng xuất khu thuế quan (chế xuất), cách viết hóa đơn thương mại khi xuất khẩu hàng ra nước ngoài:

- Theo thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của BTC thì từ ngày 01/6/2014 sẽ bãi bỏ hóa đơn xuất khẩu, thay vào đó khi xuất khẩu hàng hoá, cung ứng dịch ứng dịch vụ ra nước ngoài các DN sử dụng hóa đơn thương mại.

- Nếu xuất hàng vào khu thuế quan thì lập hóa đơn gtgt hoặc hóa đơn bán hàng.

a. Ngày lập hóa đơn gtgt xuất khẩu khu chế xuất (hoặc hóa đơn thương mại): Ngày lập hóa đơn thương mại (hóa đơn gtgt xuất khẩu khu thuế quan) đối với hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu là ngày xuất hàng ra khỏi kho.

b. Thuế suất:

- Ghi như khi xuất hóa đơn bình thường.

- Tỷ lệ thuế gtgt ghi 0%, dòng tiền thuế gtgt ghi 0

c. Đồng tiền ghi trên hóa đơn gtgt xuất khẩu khu thuế quan: (Trường hợp người bán được thu bằng ngoại tệ theo qui định của pháp luật thì:

- Tổng số tiền thanh toán: Được ghi bằng nguyên tệ

- Phần chữ ghi bằng tiếng việt.

Ví dụ: 10.000 USD - Mười nghìn đô la Mỹ.

- Đồng thời ghi trên hoá đơn tỷ giá ngoại tệ với đồng Việt Nam theo tỷ giá giao dịch bình quân của thị trường ngoại tệ liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm lập hoá đơn.

- Trường hợp ngoại tệ là loại không có tỷ giá với đồng Việt Nam thì ghi tỷ giá chéo với một loại ngoại tệ được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tỷ giá (theo điểm e khoản 2 điều 16 thông tư 39/2014/TT-BTC)

Qui định mới theo thông tư 26/2015/TT-BTC: Tỷ giá ghi trên hóa đơn được xác định

- Tỷ giá giao dịch thực tế để hạch toán doanh thu là tỷ giá mua vào của Ngân hàng thương mại nơi DN mở tài khoản.

- Tỷ giá giao dịch thực tế để hạch toán chi phí là tỷ giá bán ra của Ngân hàng thương mại nơi DN mở tài khoản tại thời điểm phát sinh giao dịch thanh toán ngoại tệ.

Xem chi tiết: Nguyên tắc lập hoá đơn giá trị gia tăng

VP LUẬT SƯ - CÔNG TY ĐẠI LÝ THUẾ KẾ TOÁN HOÀNG GIA
260/11 Nguyễn Thái Bình , Phường 12, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh
Ý kiến của bạn