Hướng dẫn cách hạch toán hóa đơn về trước hàng về sau

Trường hợp cuối kỳ kế toán, công ty đã nhận được hóa đơn của nhà cung cấp nhưng hàng chưa về nhập kho, khi đó căn cứ vào hóa chứng từ kế toán sẽ ghi nhận hàng mua đang đi đường. Sang tháng sau, khi hàng về nhập kho, kế toán làm thủ tục nhập kho và ghi sổ kế toán.

1. Căn cứ vào hóa đơn các bạn hạch toán như sau:

a. DN kê khai theo phương pháp khấu trừ:

      Nợ TK 151: Hàng mua đang đi đường (giá chưa có thuế gtgt)

      Nợ TK 133: Thuế gtgt được khấu trừ.

            Có TK 111, 112, 331... (tổng giá trị thanh toán)

b. DN kê khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp:

      Nợ TK 151: (tổng giá trị thanh toán)

            Có TK 111, 112, 331,. . .

2. Khi hàng về nhập kho, căn cứ hoá đơn và phiếu nhập kho:

      Nợ TK 152, 153, 156 :

            Có TK 151 Hàng mua đang đi đường.

3. Hàng về sau nhưng không nhập kho:

a. Trường hợp hàng về sau nhưng không nhập kho mà giao thẳng cho khách hàng theo hợp đồng kinh tế tại phương tiện, tại kho người bán, tại bến cảng, bến bãi, hoặc gửi thẳng cho khách hàng, gửi bán đại lý, ký gửi:

      Nợ TK 632 - Giá vốn hàng bán; hoặc

      Nợ TK 157 - Hàng gửi đi bán

            Có TK 151 - Hàng mua đang đi đường.

b. Trường hợp hàng về sau nhưng bị hao hụt, mất mát, căn cứ vào biên bản, kế toán phản ánh giá trị hàng tồn kho bị mất mát, hao hụt:

      Nợ TK 1381 - Tài sản thiếu chờ xử lý

            Có TK 151 - Hàng mua đang đi đường.

VP LUẬT SƯ - CÔNG TY ĐẠI LÝ THUẾ KẾ TOÁN HOÀNG GIA
260/11 Nguyễn Thái Bình , Phường 12, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh
Ý kiến của bạn