Các phương pháp tính giá hàng nhập kho NVL - thành phẩm

Cách tính giá hàng nhập kho hàng hóa, nguyên vật liệu, thành phẩm … như thế nào? Hướng dẫn các phương pháp tính giá hàng nhập kho

Công thức tính giá hàng nhập kho cụ thể như sau:

Giá nhập kho = Giá trị hàng hoá + Chi phí mua hàng

Giá nhập kho được tính theo giá thực tế hay còn gọi là giá gốc.

+ Những DN kê khai thuế gtgt theo phương pháp khấu trừ: Giá gốc không bao gồm thuế gtgt.

+ Những DN kê khai thuế gtgt theo phương pháp trực tiếp: Giá gốc bao gồm cả thuế gtgt.

1. Cách tính giá nhập kho hàng hóa, công cụ dụng cụ, nguyên vật liệu mua trong nước:

Giá nhập kho = Giá trị trên hoá đơn gtgt + Chi phí vận chuyển, bỗc dỡ - Các khoản giảm giá hàng bán.

2. Cách tính giá nhập kho hàng nhập khẩu:

Giá nhập kho = Giá hàng mua + Thuế nhập khẩu + Thuế TTĐB(nếu có) + Chi phí mua hàng - Các khoản giảm giá hàng mua

Giá hàng mua được xác định theo từng trường hợp cụ thể như sau:

     + Nếu thanh toán 1 lần trước khi nhận hàng: Giá hàng mua = Tính theo tỷ giá ngày thanh toán

     + Nếu thanh toán 1 lần sau khi nhận hàng: Giá hàng mua = Tính theo tỷ giá trên tờ khai hải quan

Trường hợp này ít khi xảy ra

     + Nếu thanh toán nhiều lần trước và sau khi nhận hàng: Giá hàng mua = (số tiền thanh toán trước X tỷ giá thanh toán trước + số tiền thanh toán sau X Tính theo tỷ giá trên tờ khai hải quan)

     + Chi phí mua hàng gồm: (vận tải, bốc dỡ, lưu kho, chi phí mở thủ tục hải quan…)

3. Cách tính giá nhập kho thành phẩm:

- Đối với hàng hóa do DN tự sản xuất: Giá nhập = Là giá thực tế sản xuất (giá thành công xưởng)

- Đối với hàng hóa do thuê ngoài gia công chế biến: Giá nhập = Chi phí gia công,chế biến + Chi phí vận chuyển, bốc dỡ.

Xem chi tiết: Cách hạch toán hàng nhập khẩu

VP LUẬT SƯ - CÔNG TY ĐẠI LÝ THUẾ KẾ TOÁN HOÀNG GIA
260/11 Nguyễn Thái Bình , Phường 12, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh
Ý kiến của bạn