Hoá đơn chứng từ

17:27, 09/09/2018
Hướng dẫn cách viết hoá đơn bán hàng qua điện thoại, qua mạng internet, fax; Theo điểm đ khoản 2 điều 16 Thông tư số ...
17:24, 09/09/2018
Trường hợp khi bán hàng hóa, dịch vụ nếu danh mục hàng hóa, dịch vụ nhiều hơn số dòng của một số hóa đơn, người bán ...
17:22, 09/09/2018
Hướng dẫn thủ tục đặt in hóa đơn gtgt lần đầu theo điều 8 Thông tư 39/2014/TT-BTC quy định: Đối tượng được đăt in hóa ...
17:19, 09/09/2018
Theo thông tư số 39/2014/TT-BTC và thông tư 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015: Trước khi sử dụng hóa đơn gtgt, doanh nghiệp phải làm thủ ...
17:04, 09/09/2018
Cách ghi hóa đơn hàng khuyến mãi không thu tiền, quảng cáo, hàng mẫu phục vụ cho sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ,
15:58, 08/09/2018
Khi lập báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn chưa phân biệt rõ giữa 2 cột XÓA BỎ và HỦY hóa đơn, Theo quy định tại Thông tư ...