Cách hạch toán và kê khai hóa đơn mua xe ô tô trên 1,6 tỷ

Hướng dẫn cách hạch toán và kê khai hóa đơn mua xe ô tô trên 1,6 tỷ, cách tính khấu hao.

1. Hồ sơ chứng từ:

- Hóa đơn giá trị gtgt bản sao có đóng dấu xác nhận sao y bản chính, vì hóa đơn đỏ bản chính công an giữ.

- Biên bản giao nhận xe ô tô.

- Hợp đồng, thanh lý.

- Chứng từ thanh toán qua ngân hàng

Các biên lai thu phí, hóa đơn như: phí trước bạ, đăng ký biển số, bảo hiểm cho xe ...

2. Cách hạch toán:

Theo quy định tại thông tư số: 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ tài chính:

- Nguyên tắc khấu trừ thuế gtgt: “ Tài sản cố định là ô tô chở người từ 9 chỗ ngồi trở xuống (trừ ô tô sử dụng vào kinh doanh vận chuyển hàng hoá, hành khách, kinh doanh du lịch, khách sạn; ô tô dùng để làm mẫu và lái thử cho kinh doanh ô tô) có trị giá vượt trên 1,6 tỷ đồng (giá chưa có thuế GTGT) thì số thuế gtgt đầu vào tương ứng với phần trị giá vượt trên 1,6 tỷ đồng không được khấu trừ”.

- Các khoản chi phí không được trừ khi tính thuế TNDN: “e) Phần trích khấu hao tương ứng với nguyên giá vượt trên 1,6 tỷ đồng/xe đối với ô tô chở người từ 9 chỗ ngồi trở xuống (trừ: ô tô dùng cho kinh doanh vận tải hành khách, kinh doanh du lịch, khách sạn; ô tô dùng để làm mẫu và lái thử cho kinh doanh ô tô).”

Cách hạch toán hóa đơn mua ô tô trên 1,6 tỷ như sau:

      Nợ TK 211 (giá mua + thuế gtgt không được khấu trừ + lệ phí trước bạ + chi phí phát sinh mua xe)

      Nợ TK 133 (thuế gtgt đủ điều kiện khấu trừ)

            Có TK 331,112

            Có TK 3339: 270.000.000

Xem chi tiết: Cách hạch toán trích khấu hao tài sản cố định

3. Cách kê khai thuế:

- Kê khai vào Dòng số 1 của bảng kê mua vào PL 01-2/GTGT: 1,6 tỷ, thuế GTGT: 160 tr.

- Trước đây: Thì Kê khai vào Dòng số 2: Hàng hóa không đủ điều kiện khấu trừ (phần không đủ điều kiện khấu trừ)

- Hiện tại: không phải kê khai

- Còn khoản lệ phí trước bạ, dựa vào hóa đơn mà Trung tâm đăng kiểm đưa các bạn kê như hóa đơn đầu vào bình thường.

4. Cách tính khấu hao:

a. Tính khấu theo luật kế toán: (theo quy định tại Khung trích khấu hao TSCĐ ban hành kèm theo thông tư số: 45/2013/TT-BTC: thời gian từ 6 – 10 năm.)

b. Tính khấu hao theo luật thuế:

- Căn cứ để ghi nhận vào chi phí hợp lý khi quyết toán thuế TNDN cuối năm

- Cuối năm khi làm tờ khai quyết toán thuế TNDN điều chỉnh số liệu chênh lệch ở Chỉ tiêu [B4] – Các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế.

Xem chi tiết: Cách tính khấu hao TSCĐ theo đường thẳng

VP LUẬT SƯ - CÔNG TY ĐẠI LÝ THUẾ KẾ TOÁN HOÀNG GIA
260/11 Nguyễn Thái Bình , Phường 12, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh
Ý kiến của bạn