Từ khóa: Thủ tục huỷ hoá đơn GTGT

Tổng cộng tìm thấy 1 tin trong 1 trang

21:42, 11/09/2018
Theo điều 29 Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ tài chính quy định về thủ tục hủy hóa đơn GTGT cụ thể như sau: