Từ khóa: Cách viết hóa đơn hàng biếu tặng

Tổng cộng tìm thấy 1 tin trong 1 trang

21:29, 11/09/2018
Hướng dẫn cách viết hóa đơn hàng cho, biếu tặng khách hàng - công nhân viên, tiêu dùng nội bộ đối với DN kê khai thuế GTGT ...