Dịch vụ Đại lý Thuế

Với chức năng là cầu nối giữa Doanh nghiệp và Cơ quan thuế, Đại lý Thuế Kế Toán Hoàng Gia giúp doanh nghiệp hoàn toàn yên tâm trong hoạt động kinh doanh của mình cũng như thay mặt doanh nghiệp xử lý, giải quyết mọi vấn đề liên quan đến kế toán, thuế một cách chuyên nghiệp và tin cậy.

Đại lý Thuế sẽ thực hiện các thủ tục đăng ký về thuế thay cho doanh nghiệp đúng như quy định của Luật Quản lý thuế về hợp đồng dịch vụ đại lý thuế đã ký kết với các doanh nghiệp.

DỊCH VỤ ĐẠI LÝ THUẾ KẾ TOÁN HOÀNG GIA

Nội dung công việc

- Thực hiện kê khai, đăng ký thuế;

- Thiết lập và xây dựng hệ thống sổ sách kế toán ban đầu;

- Làm các thủ tục đóng thuế;

- Kiểm tra các chứng từ đầu vào, đầu ra cho phù hợp với quy định của pháp luật;

- Đại lý Thuế Kế Toán Hoàng Gia chịu trách nhiệm ký trên toàn bộ các hồ sơ kê khai thuế, văn bản làm việc với cơ quan thuế, giấy tờ gửi cho cơ quan thuế theo quy định của Luật quản lý thuế.

- Thực hiện hạch toán và ghi sổ kế toán các chứng từ, các giao dịch theo quy định;

- Lập các báo cáo thuế gửi cho cơ quan quản lý thuế hàng tháng/quý và hàng năm theo quy định;

- Ký trên hồ sơ khai thuế thay cho giám đốc doanh nghiệp;

- Báo cáo quyết toán thuế hàng năm;

- Làm việc và giải trình với cơ quan quản lý thuế thay cho doanh nghiệp trong phạm vi được ủy quyền.

- Thông báo cho quý doanh nghiệp số tiền thuế phải nộp khi có phát sinh.

Báo giá dịch vụ đại lý thuế: Chúng tôi khảo sát, tư vấn và gửi báo giá cho từng trường hợp cụ thể

Cam kết nếu phát sinh các khoản phạt trong phạm vị của Đại lý thuế chúng tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm.

 

Ý kiến của bạn

Dịch vụ Kế toán - Đại Lý Thuế khác có thể bạn quan tâm