Mức phạt nộp chậm, không lập thông báo phát hành hóa đơn

Ý kiến của bạn