Từ khóa: Các loại hóa đơn GTGT

Tổng cộng tìm thấy 1 tin trong 1 trang

21:46, 11/09/2018
Theo điều 3 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ tài chính quy định các loại hóa đơn và hình thức hóa đơn cụ thể ...