Từ khóa: Nội dung bắt buộc trên hóa đơn GTGT

Tổng cộng tìm thấy 1 tin trong 1 trang

21:44, 11/09/2018
Theo điều 4 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ tài chính quy định: Các nội dung bắt buộc trên hóa đơn gtgt, hóa ...