Từ khóa: Nguyên tắc lập hoá đơn GTGT

Tổng cộng tìm thấy 1 tin trong 1 trang

21:40, 11/09/2018
Theo điều 16 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ tài chính quy định: Những nguyên tắc lập hóa đơn giá trị gia tăng ...