Từ khóa: Bán lẻ có xuất hoá đơn không

Tổng cộng tìm thấy 1 tin trong 1 trang

21:36, 11/09/2018
Theo điều 18 Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ tài chính: Bán hàng hoá, dịch vụ có tổng giá thanh toán dưới 200.000 ...