Từ khóa: Cách viết hoá đơn có nhiều mặt hàng

Tổng cộng tìm thấy 1 tin trong 1 trang

21:32, 11/09/2018
Theo điều 19 Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ tài chính quy định về việc lập hoá đơn khi danh mục hàng hoá, dịch ...