Đăng ký tham gia bảo hiểm lần đầu

Sau khi thành lập công ty đi vào hoạt động, việc tuyển dụng lao động là điều  tất yếu, luật pháp Việt Nam quy định bắt buộc phải đang ký bảo hiểm xã hội cho người lao động trong công ty. Tuy nhiên thủ tục đang ký bảo hiểm xã hội lần đầu đối với doanh nghiệp như sau:

A. THỦ TỤC ĐĂNG KÝ THANG BẢNG LƯƠNG TẠI PHÒNG LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI:

I. Hồ sơ đăng ký sử dụng lao động:

1. Danh sách đăng ký sử dụng lao động (theo mẫu).

2. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (bản sao).

3. Hợp đồng lao động (bản chính).

II. Thủ tục đăng ký hệ thống thang, bảng lương (mẫu công ty tự làm): 03 bộ

1. Đơn đăng ký thang lương, bảng lương.

2. Quy định về tiêu chuẩn điều kiện áp dụng đối với từng chức danh trong công ty.

3. Thang bảng lương của công ty.4. Biên bản họp cán bộ nhân viên.

5. Quyết định (của giám đốc công ty về chức danh thang, bảng lương).

B. THỦ TỤC ĐĂNG KÝ THAM GIA BẢO HIỂM XÃ HỘI (TẠI CƠ QUAN BẢO HIỂM XÃ HỘI QUẬN):

I. Thủ tục đóng BHXH

1. Bản xác nhận “đăng ký thang bảng lương” (đã được đăng ký tại phòng LĐTBXH).

2. Phiếu đăng ký bảo hiểm xã hội.

3. Danh sách lao động tham gia bảo hiểm xã hội (đã được xác nhận).

II. Thủ tục xin cấp sổ BHXH

1. Biên bản giao nhận sổ: 2 bản (mẫu số: 02/ SHB)

2. Danh sách cấp sổ

3. Tờ khai tham gia BHXH, BHYT, BHTN (mẫu số: 01-TBH/ CV 1615-BHXH)

4. Hồ sơ người lao động: sơ yếu lý lịch, giấy khai sinh, giấy khám sức khỏe,chứng minh thư bản sao, hợp đồng lao động (bản chính), bằng cấp (nếu có).

 III. Hồ sơ nộp hàng tháng tại cơ quan BHXH:

1. Nếu đơn vị không phát sinh thêm lao động, không tăng giảm lương thì chỉ cần nộp mẫu 03-TBH

2. Nếu đơn vị tăng hoặc giảm lao động, lương thì nộp mẫu 03-TBH và mẫu 02-TBH.

VP LUẬT SƯ - CÔNG TY ĐẠI LÝ THUẾ KẾ TOÁN HOÀNG GIA
260/11 Nguyễn Thái Bình , Phường 12, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh
Ý kiến của bạn