Tình tiết giảm nhẹ, tình tiết tăng nặng vi phạm hành chính thuế

Thứ Bảy 05th, Tháng Mười Một 2016 / 08:28
Tình tiết giảm nhẹ, tình tiết tăng nặng vi phạm hành chính thuế

Tình tiết giảm nhẹ, tình tiết tăng nặng vi phạm hành chính thuế

Theo điều 9, 10 Luật xử lý vi phạm hành chính số: 15/2012/QH13 quy định: Tình tiết giảm nhẹ, Tình tiết tăng nặng vi phạm hành chính thuế

 1. Những tình tiết sau đây là tình tiết giảm nhẹ:
 2. Người vi phạm hành chính đã có hành vi ngăn chặn, làm giảm bớt hậu quả của vi phạm hoặc tự nguyện khắc phục hậu quả, bồi thường thiệt hại;
 3. Người vi phạm hành chính đã tự nguyện khai báo, thành thật hối lỗi; tích cực giúp đỡ cơ quan chức năng phát hiện vi phạm hành chính, xử lý vi phạm hành chính;
 4. Vi phạm hành chính trong tình trạng bị kích động về tinh thần do hành vi trái pháp luật của người khác gây ra; vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng; vượt quá yêu cầu của tình thế cấp thiết;
 5. Vi phạm hành chính do bị ép buộc hoặc bị lệ thuộc về vật chất hoặc tinh thần;
 6. Người vi phạm hành chính là phụ nữ mang thai, người già yếu, người có bệnh hoặc khuyết tật làm hạn chế khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi của mình;
 7. Vi phạm hành chính vì hoàn cảnh đặc biệt khó khăn mà không do mình gây ra;
 8. Vi phạm hành chính do trình độ lạc hậu;
 9. Những tình tiết giảm nhẹ khác do Chính phủ quy định.
 10. Những tình tiết sau đây là tình tiết tăng nặng:
 11. a) Vi phạm hành chính có tổ chức;
 12. b) Vi phạm hành chính nhiều lần; tái phạm;
 13. c) Xúi giục, lôi kéo, sử dụng người chưa thành niên vi phạm; ép buộc người bị lệ thuộc vào mình về vật chất, tinh thần thực hiện hành vi vi phạm hành chính;
 14. d) Sử dụng người biết rõ là đang bị tâm thần hoặc bệnh khác làm mất khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi để vi phạm hành chính;

đ) Lăng mạ, phỉ báng người đang thi hành công vụ; vi phạm hành chính có tính chất côn đồ;

 1. e) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn để vi phạm hành chính;
 2. g) Lợi dụng hoàn cảnh chiến tranh, thiên tai, thảm họa, dịch bệnh hoặc những khó khăn đặc biệt khác của xã hội để vi phạm hành chính;
 3. h) Vi phạm trong thời gian đang chấp hành hình phạt của bản án hình sự hoặc đang chấp hành quyết định áp dụng biện pháp xử lý vi phạm hành chính;
 4. i) Tiếp tục thực hiện hành vi vi phạm hành chính mặc dù người có thẩm quyền đã yêu cầu chấm dứt hành vi đó;
 5. k) Sau khi vi phạm đã có hành vi trốn tránh, che giấu vi phạm hành chính;
 6. l) Vi phạm hành chính có quy mô lớn, số lượng hoặc trị giá hàng hóa lớn;
 7. m) Vi phạm hành chính đối với nhiều người, trẻ em, người già, người khuyết tật, phụ nữ mang thai.

Chi tiết: Các mức xử phạt vi phạm hành chính về thuế

 

VP LUẬT SƯ – CÔNG TY ĐẠI LÝ THUẾ KẾ TOÁN HOÀNG GIA
260/11 Nguyễn Thái Bình, phường 12, quận Tân Bình, Tp.HCM

Website: www.luathoanggia.vn    Email: info@luathoanggia.vn
ĐT:  08.66726481 – 0901 777 249 – 0982 600 602 – Fax: 08.39490617

About the author

View all articles by admin

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *