Chi phí vé máy bay đi công tác hợp lệ

Thứ Hai 24th, Tháng Mười 2016 / 19:51
Chi phí vé máy bay đi công tác hợp lệ

Chi phí vé máy bay đi công tác hợp lệ

Theo thông tư số: 78/2014/TT-BTC về chứng từ để chi phí vé máy bay đi công tác, cho người nước ngoài. Khi DN có mua vé máy bay qua website thương mại điện tử cho người lao động đi công tác để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp thì chứng từ làm căn cứ để tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN là:

– Vé máy bay điện tử

– Thẻ lên máy bay (boarding pass)

– Chứng từ thanh toán không dung tiền mặt

Nếu không thu hồi được thẻ lên máy bay thì chứng từ làm căn cứ để tính vào chi phí được trừ là: (theo điểm 2.8 điều 6 thông tư số: 78/2014/TT-BTC ngày 18/06/2014 của Bộ tài chính)

– Vé máy bay điện tử.

– Giấy điều động đi công tác.

– Chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.

Chi tiết: Các khoản chi phí được trừ và không được trừ khi tính thuế TNDN

Theo công văn 3997/TCT-DNL ngày 16/9/2014 của Bộ tài chính, tại khoản 1, khoản 2 điều 15 thông tư số: 219/2013/TT-BTC, quy định điều kiện khấu trừ thuế gtgt đầu vào:

“ Có hóa đơn giá trị gia tăng hợp pháp của hàng hóa, dịch vụ mua vào hoặc chứng từ nộp thuế giá trị gia tăng khâu nhập khẩu…

Có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt đối với hàng hóa, dịch vụ mua vào (bao gồm cả hàng hóa nhập khẩu) từ hai mươi triệu đồng trở lên, trừ trường hợp tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ mua vào từng lần theo hóa đơn dưới hai mươi triệu đồng theo giá đã có thuế gtgt.

Chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt gồm chứng từ thanh toán qua ngân hàng và chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt khác hướng dẫn tại khoản 3 và khoản 4 Điều này… ”

Theo điểm 8 khoản 2 điều 6 thông tư số: 78/2014/TT-BTC ngày 18/06/2014 của Bộ tài chính quy định:

“Trường hợp doanh nghiệp có mua vé máy bay qua website thương mại điện tử cho người lao động đi công tác để phục hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp thì chứng từ làm căn cứ để tính vào chi phí được trừ là vé máy bay điện tử, thẻ lên máy bay (boarding pass) và chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt của doanh nghiệp có cá nhân tham gia hành trình vận chuyển.

Trường hợp doanh nghiệp không thu hồi được thẻ lên máy bay của người lao động thì chứng từ làm căn cứ để tính vào chi phí được trừ là vé máy bay điện tử, giấy điều động đi công tác và chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt của doanh nghiệp có cá nhân tham gia hành trình vận chuyển”.

Theo điểm 2.8 điều 6 thông tư số: 78/2014/TT-BTC ngày 18/06/2014 của Bộ tài chính:

Chi phụ cấp tàu xe đi nghỉ phép không đúng theo quy định của Bộ Luật Lao động; Phần chi phụ cấp cho người lao động đi công tác trong nước và nước ngoài vượt quá 02 lần mức quy định theo hướng dẫn của Bộ Tài chính đối với cán bộ công chức, viên chức Nhà nước.

Chi phí đi lại và tiền thuê chỗ ở cho người lao động đi công tác nếu có đầy đủ hóa đơn chứng từ hợp pháp theo quy định được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế. Trường hợp doanh nghiệp có khoán tiền đi lại và tiền ở cho người lao động thì được tính vào chi phí được trừ khoản chi khoán tiền đi lại và tiền ở theo quy định của Bộ Tài chính đối với cán bộ công chức, viên chức Nhà nước.

Notes: Theo khoản 2.9 điều 4 thông tư số: 96/2015/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 6/8/2015.

– Bỏ mức khống chế đối với khoản chi phụ cấp cho người lao động đi công tác, DN được tính vào chi phí được trừ nếu có hoá đơn, chứng từ theo qui định.

– Nếu DN có khoán phụ cấp cho người lao động đi công tác và thực hiện đúng theo quy chế tài chính hoặc quy chế nội bộ của DN thì được tính vào chi phí được trừ khoản chi khoán.

Chi tiết: Quy định chi phí đi công tác

 

VP LUẬT SƯ – CÔNG TY ĐẠI LÝ THUẾ KẾ TOÁN HOÀNG GIA
260/11 Nguyễn Thái Bình, phường 12, quận Tân Bình, Tp.HCM

Website: www.luathoanggia.vn    Email: info@luathoanggia.vn
ĐT:  08.66726481 – 0901 777 249 – 0982 600 602 – Fax: 08.39490617

About the author

View all articles by admin

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *