Mẫu quy chế tiền lương tiền thưởng, phụ cấp cho nhân viên

Theo điều 6 thông tư số: 78/2014/TT-BTC quy định: Các khoản chi phí được trừ khi tính thuế TNDN gồm: Các khoản tiền lương, tiền thưởng cho người lao động được ghi cụ thể điều kiện được hưởng và mức được hưởng tại một trong các hồ sơ (hợp đồng lao động; thỏa ước lao động tập thể; quy chế tài chính của công ty, Tổng công ty, Tập đoàn; Quy chế thưởng do Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Giám đốc quy định theo quy chế tài chính của Công ty, Tổng công ty.

 

VP LUẬT SƯ - CÔNG TY ĐẠI LÝ THUẾ KẾ TOÁN HOÀNG GIA
260/11 Nguyễn Thái Bình , Phường 12, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh
Ý kiến của bạn