Từ khóa: Xử lý hoá đơn khi chuyển địa điểm

Tổng cộng tìm thấy 1 tin trong 1 trang

21:22, 11/09/2018
Khi chuyển địa điểm kinh doanh hoặc thay đổi tên công ty thì những hóa đơn gtgt đã in trước đó có được sử dụng hay không?