Kế toán tiền lương

1 năm ago

Tỷ lệ trích bảo hiểm

Theo điều 5, 14, 18 quyết định số: 959/QĐ-BHXH ngày 9/9/2015 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam quy định:…

1 năm ago

Mẫu hệ thống thang bảng lương

Theo Nghị định số 49/2013/NĐ-CP ngày 14/05/2013 của Chính phủ quy định: Các Doanh nghiệp không phải đăng ký thang…

1 năm ago

hạch toán trợ cấp thai sản

Hướng dẫn cách hạch toán tiền Bảo hiểm xã hội trợ cấp thai sản theo thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 06/08/2014…

1 năm ago

Mức lương tối thiểu vùng

Kể từ ngày 1/1/2016 Mức lương tối thiều vùng năm 2016 đã tăng lên đến 3.500.000 ở Vùng 1, cao…

1 năm ago

Hồ sơ chi phí lương

Hướng dẫn những điều kiện để đưa khoản chi phí tiền lương vào chi phí hợp lý khi tính thuế…