Hoá đơn giá trị gia tăng

2 năm ago

Cách viết hóa đơn GTGT

Cách viết hóa đơn GTGT

Hướng dẫn cách viết hóa đơn giá trị gia tăng (VAT) khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, xây…