Hóa đơn bán hàng trực tiếp

1 năm ago

Cách hoạch toán thuế GTGT

Cách hoạch toán thuế GTGT

Áp dụng kê khai thuế gtgt theo phương pháp trực tiếp trên doanh thu thì hạch toán thuế gtgt đầu…