Hạch toán trích khấu hao TSCĐ khi trích, cách hạch toán TSCĐ khi mua về

Thứ Hai 19th, Tháng Mười Hai 2016 / 13:42

Hướng dẫn cách hạch toán trích khấu hao TSCĐ khi trích, cách hạch toán TSCĐ khi mua về:

Khi mua TSCĐ về ghi tăng TSCĐ lên:

  1. Ghi tăng TSCĐ:

– Khi mua TSCĐ:

Nợ TK 2111 (Nguyên giá không bao gồm thuế gtgt)

Nợ TK 1332 Thuế GTGT được khấu trừ

Có TK 1121/ TK 331

– Trường hợp nhận vốn góp hoặc nhận vốn cấp bằng TSCĐ:

Nợ TK 211 – TSCĐ hữu hình

Có TK 411 – Nguồn vốn kinh doanh

Chi tiết: Cách tính khấu hao tài sản cố định

  1. Hạch toán khoản trích khấu hao TSCĐ hàng tháng:

– Đến cuối kỳ (cuối tháng) kế toán tiến hành hạch toán khoản Chi phí trích khấu hao TSCĐ trong tháng đó, theo từng Bộ phận sử dụng nhé:

Nợ TK 154 – Bộ phận sản xuất (theo quyết định số: 48/2006/QĐ-BTC)

Nợ TK 6421 – Bộ phận Bán hàng (theo quyết định số: 48/2006/QĐ-BTC)

Nợ TK  6422 – Bộ phận Quản lý (theo quyết định số: 48/2006/QĐ-BTC)

Nợ TK 623 – Chi phí sử dụng máy thi công (theo thông tư số: 200/2014/TT-BTC)

Nợ TK 627 – Chi phí sản xuất chung (theo thông tư số: 200/2014/TT-BTC)

Nợ TK 641 –  Chi phí bán hàng (theo thông tư số: 200/2014/TT-BTC)

Nợ TK 642 – Chi phí quản lý doanh nghiệp  (theo thông tư số: 200/2014/TT-BTC)

Có TK 2141 – Hao mòn Tài sản cố định Hữu hình

  1. Hạch toán ghi giảm TSCĐ: (khi bán TSCĐ phải tăng thu nhập và giảm TSCĐ)
  2. Hạch toán tăng thu nhập từ việc bán TSCĐ:

Nợ TK 111, 112, 131 (Tổng trị giá thanh toán)

Có TK 711 – Thu nhập khác (giá bán chưa có thuế gtgt).

Có TK 3331 – Thuế gtgt phải nộp (nếu DN bạn kê khai theo phương pháp khấu trừ)

  1. Hạch toán giảm TSCĐ:

Nợ TK 214: Giá trị đã hao mòn

Nợ TK 811: Giá trị còn lại

Có TK 211: Nguyên giá của TSCĐ

 

VP LUẬT SƯ – CÔNG TY ĐẠI LÝ THUẾ KẾ TOÁN HOÀNG GIA
260/11 Nguyễn Thái Bình, phường 12, quận Tân Bình, Tp.HCM

Website: www.luathoanggia.vn    Email: info@luathoanggia.vn
ĐT:  08.66726481 – 0901 777 249 – 0982 600 602 – Fax: 08.39490617

About the author

View all articles by admin

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *