Mức phạt chậm nộp tiền thuế GTGT, TNCN, TNDN, Môn bài

Thứ Bảy 05th, Tháng Mười Một 2016 / 08:18
Mức phạt chậm nộp tiền thuế GTGT, TNCN, TNDN, Môn bài

Mức phạt chậm nộp tiền thuế GTGT, TNCN, TNDN, Môn bài

Theo điều 34 thông tư số: 156/2013/TT-BTC của Bộ tài chính: hướng dẫn cách tính tiền phạt chậm nộp thuế GTGT, TNCN, TNDN, môn bài

  1. Nếu số ngày nộp chậm dưới 90 ngày: Số tiền phạt = Số tiền thuế nộp chậm x 0,05% x số ngày nộp chậm
  2. Nếu số ngày nộp châm từ 91 trở đi: Số tiền phạt = Số tiền thuế nộp chậm x 0,07% x (Tổng số ngày nộp chậm – 90)

Nhưng từ ngày 1/1/2015 theo Luật số: 71/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội – Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về Thuế. Bãi bỏ qui định phạt chậm nộp thuế 0,07%/ngày tính trên số tiền chậm nộp vượt quá 90 ngày, giữ nguyên mức phạt chậm nôp 0,05%/ngày tính trên số tiền chậm nộp

Như vậy: (kể từ ngày 1/1/2015 theo thông tư số: 26/2015/TT-BTC ban hành ngày 27/02/2015)

– Từ 01/01/2015, tiền chậm nộp được tính theo mức 0,05% số tiền thuế chậm nộp tính trên mỗi ngày chậm nộp.

– Đối với các khoản tiền thuế khai thiếu của kỳ thuế phát sinh trước ngày 01/01/2015 nhưng sau ngày 01/01/2015, cơ quan nhà nước có thẩm quyền phát hiện qua thanh tra, kiểm tra hoặc người nộp thuế tự phát hiện thì áp dụng tiền chậm nộp theo mức 0,05%/ngày tính trên số tiền thuế khai thiếu cho toàn bộ thời gian chậm nộp.

Chi tiết: Cách hạch toán tiền phạt chậm nộp chậm thuế

 

VP LUẬT SƯ – CÔNG TY ĐẠI LÝ THUẾ KẾ TOÁN HOÀNG GIA
260/11 Nguyễn Thái Bình, phường 12, quận Tân Bình, Tp.HCM

Website: www.luathoanggia.vn    Email: info@luathoanggia.vn
ĐT:  08.66726481 – 0901 777 249 – 0982 600 602 – Fax: 08.39490617

About the author

View all articles by admin

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *