Viết sai tiền thuế, thuế suất, thành tiền, đơn giá trên hóa đơn gtgt xử lý như thế nào?

Thứ Hai 24th, Tháng Mười 2016 / 04:06

Viết sai tiền thuế, thuế suất, thành tiền, đơn giá trên hóa đơn gtgt xử lý như thế nào? Đại Lý Thuế Kế Toán Hoàng Gia hướng dẫn cách xử lý hóa đơn viết sai tiền thuế, thuế suất, đơn giá…(những sai sót ảnh hưởng đến số tiền) theo hướng dẫn tại thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014.

Cách xử lý hóa đơn viết sai cụ thể như sau:

     –  Gạch chéo các liên và lưu giữ hóa đơn viết sai đó -> sau đó Xuất hóa đơn mới (nếu chưa xé khỏi cuống).

– Nếu đã xé khỏi cuống nhưng chưa giao cho khách hàng thì: Cũng gạch chéo 3 liên hóa đơn sai (lưu giữ) -> Tiếp đó Xuất hóa đơn mới thay thế

– Nhưng nếu đã xé khỏi cuống thì có 2 trường hợp xảy ra:

 

  1. Trường hợp chưa kê khai:

Lập biên bản thu hồi hóa đơn viết sai.

– Gạch chéo các liên và lưu giữ hoá đơn lập sai đó.

– Lập lại hóa đơn mới (ghi ngày hiện tại không phải ngày của hóa đơn đã thu hồi)

Hướng dẫn kê khai thuế: Kê khai theo hóa đơn mới (hóa đơn cũ không kê khai)

  1. Trường hợp đã kê khai thuế:

     Lập biên bản ghi rõ sai sót (có chữ ký và xác nhận của 2 bên).

– Cách lập biên bản điều chỉnh xem tại đây:

Mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn viết sai

Lập hóa đơn điều chỉnh sai sót: Hoá đơn điều chỉnh ghi rõ điều chỉnh (tăng, giám) số lượng hàng hoá, giá bán, thuế suất thuế giá trị gia tăng…, tiền thuế giá trị gia tăng cho hoá đơn số…, ký hiệu… Hoá đơn điều chỉnh không được ghi số âm (-).

Ví dụ cụ thể như sau:

 

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Ký hiệu: AA/15P
Liên 1: Lưu                              Số:        0000139

Ngày..20…tháng.04…năm 2016
Đơn vị bán hàng: Công ty TNHH Đại Lý Thuế Kế Toán Hoàng Gia
Mã số thuế: 0309788932
Địa chỉ: 260/11 Nguyễn Thái Bình, phường 12, quận Tân Bình, Tp.HCM

Điện thoại:….08.66726481……..Số tài khoản…………………………………………………………..
Họ tên người mua hàng……………………………………..
Tên đơn vị………Công ty TNHH Sợi Phúc Yến……………
Mã số thuế: 0313787723
Địa chỉ: 108A Trần Mai Ninh, phường 12, quận Tân Bình, Tp.HCM
Hình thức thanh toán:..TM/CK…..Số tài khoản…………………………………
STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá Thành tiền
1 2 3 4 5 6=4×5
01 Điều chỉnh tăng thuế suất thuế GTGT của hóa đơn  số 0000120, ký hiệu AA/12P, ngày 01/02/2016 từ 0% thành 10% \ \ \ \
Cộng tiền hàng:                                                                                        \
Thuế suất GTGT:   .10 %  , Tiền thuế GTGT:                                                                  1.000.000
Tổng cộng tiền thanh toán                                                                        1.000.000
Số tiền viết bằng chữ:. Một triệu đồng chẵn.

 

-> Cách viết hóa đơn điều chỉnh xem tại đây:

Cách viết hóa đơn điều chỉnh tăng giảm

(Theo điều 20 Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ tài chính)

Hướng dẫn kê khai thuế:

Kê khai hóa đơn điều chỉnh đó kỳ hiện tại cụ thể như sau:

Bên bán: Kê khai vào bảng kê bán ra PL 01-1/GTGT

Bên mua: Kê khai vào bảng kê mua vào PL 01-2/GTGT.

Chú ý: Đối với hóa đơn điều chỉnh giảm:

Bên bán: ghi âm (-) “Chỉ tiêu Doanh thu và thuế gtgt” trên PL 01-1/GTGT.

VD:     -15.000.000 (Đặt dấu trừ (-) trước sau đó ghi số tiền vào)

Bên mua: ghi âm (-) vào Chỉ tiêu giá trị mua vào và thuế gtgt trên PL 01 -2/GTGT.

     VD: Ngày 20/04/2016 Công ty TNHH Đại Lý Thuế Kế Toán Hoàng Gia, phát hiện ra có 1 hóa đơn đầu ra cung cấp dịch vụ cho Công ty TNHH Sợi Phúc Yến: Số 0000130, ký hiệu AA/15P, ngày 10/02/2016 bị sai đơn giá dẫn đến làm sai số tiền, hóa đơn đó đã được kê khai vào tháng quý 1/2016. (thực tế giá bán là 5.000.000/dịch vụ nhưng trên hóa đơn lại ghi 5.700.000).

– Cùng ngày hôm đó 20/04/2016: Hai công ty đã lập biên bản ghi nhận sai sót và Công ty TNHH Đại Lý Thuế Kế Toán Hoàng Gia lập hóa đơn điều chỉnh giảm: Số 0000140, ký hiệu AA/15P. cụ thể như sau:

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Ký hiệu: AA/15P
Liên 1: Lưu                                             Số:         0000140

Ngày..20…tháng.04…năm 2016
Đơn vị bán hàng: CÔNG TY TNHH ĐẠI LY1 THUẾ KẾ TOÁN HOÀNG GIA
Mã số thuế: 0309788932
Địa chỉ: 260/11 Nguyễn Thái Bình, phường 12, quận Tân Bình, Tp.HCM

Điện thoại:….08.66726481……..Số tài khoản…………………………………………….
Họ tên người mua hàng………………………………………………….
Tên đơn vị………Công ty TNHH Sợi Phúc Yến……………
Mã số thuế: 0313787723
Địa chỉ: 108A Trần Mai Ninh, phường 12, quận Tân Bình, Tp.HCM
Hình thức thanh toán:..TM/CK…..Số tài khoản………………………………..
STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá Thành tiền
1 2 3 4 5 6=4×5
01 Điều chỉnh giảm đơn giá, tiền thuế của hóa đơn số 0000130, ký hiệu AA/15P, ngày 10/02/2016 từ 5.700.000 thành 5.000.000 chiếc 1 700.000 700.000
   Cộng tiền hàng:                                                                                        700.000
Thuế suất GTGT:   .10 %  , Tiền thuế GTGT:                                               70.000
Tổng cộng tiền thanh toán                                                                            770.000
Số tiền viết bằng chữ: Bảy trăm bảy mươi bảy nghìn đồng.

Hướng dẫn kê khai thuế:

– Dựa vào hóa đơn điều chỉnh giảm đó (Số 0000140, ký hiệu AA/15P, ngày 20/04/2016) hai bên kê khai như sau:

Đại Lý Thuế Kế Toán Hoàng Gia (Bên bán): Ghi âm (-) số tiền trên hóa đơn điều chỉnh vào “Chỉ tiêu – Doanh thu và thuế GTGT” trên PL 01-1/GTGT của tờ khai quý 2/2016 (quý hiện tại): -700.000 và thuế GTGT: -70.000

Công ty TNHH Sợi Phúc Yến (Bên mua): Ghi âm (-) vào Chỉ tiêu giá trị mua vào và thuế gtgt trên PL 01 -2/GTGT của tờ khai tháng quý 2/2016: -700.000 và thuế GTGT: -70.000

Chú ý: Hoá đơn điều cỉnh giảm không được ghi âm trên hoá đơn, nhưng khi kê khai phãi ghi âm

Xem thêm: Cách viết hóa đơn giá trị gia tăng để hạn chế các lỗi.

 

OFFICE:
VP LUẬT SƯ – CÔNG TY ĐẠI LÝ THUẾ KẾ TOÁN HOÀNG GIA
260/11 Nguyễn Thái Bình, Phường 12, Quận Tân Bình, Tp.HCM

Website: www.luathoanggia.vn    Email: info@luathoanggia.vn
ĐT:  08.66726481 – 0901 777 249 – 0982 600 602 – Fax: 08.39490617

 

About the author

View all articles by admin

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *