Cách lập tờ khai thuế môn bài mẫu 01/MBAI

Thứ Hai 24th, Tháng Mười 2016 / 20:16
Cách lập tờ khai thuế môn bài mẫu 01/MBAI

Cách lập tờ khai thuế môn bài mẫu 01/MBAI

Hướng dẫn cách lập tờ khai thuế môn bài theo mẫu 01/MBAI bàn hành kèm theo thông tư số: 156/2013/TT-BTC.

Tải về tại đây: Mẫu tờ khai thuế môn bài 01/MBAI

Hoặc các bạn có thể làm trực tiếp trên phần mềm HTKK, hoặc làm trực tuyển trên trang website: nhantokhai.gdt.gov.vn

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

TỜ KHAI THUẾ MÔN BÀI
[01] Kỳ tính thuế: năm ….ghi năm nộp thuế….

[02]  Lần đầu   *              [03]  Bổ sung lần thứ  * (thuộc trường hợp nào thì click vào)

 [04] Người nộp thuế :…………….ghi tên Công ty ……………………………………………………………………….

[05] Mã số thuế: …………….ghi MST Công ty ……………………………………………………………………………

[06] Địa chỉ:  ………………..ghi địa chỉ Công ty ……… ………………………………………………………………….

[07] Quận/huyện: ………. [08] Tỉnh/Thành phố: …………………………………………………………………………

(nếu là chi nhánh ở khác Tỉnh, TP với trụ sở chính, thì phải nộp thuế tại địa phương nơi chi nhánh hoạt động và ghi tên, địa chỉ theo tên chi nhánh)

[09] Điện thoại: ……. [10] Fax: ………. [11] Email: …………………………………………………………………….

(từ chỉ tiêu [12] đến [20] là dành cho đại lý thuế, nếu bạn là kế toán cho công ty thì bỏ qua phần này)

[12] Đại lý thuế (nếu có) :………………………………………………………………………………………………………

[13] Mã số thuế: ……………………………………………………………………………………………………………………

[14] Địa chỉ:  …………………………………………………………………………………………………………………………

[15] Quận/huyện: ………………. [16] Tỉnh/Thành phố: …………………………………………………………………

[17] Điện thoại: …………………  [18] Fax: ……………… [19] Email: ………………………………………………..

[20] Hợp đồng đại lý thuế số:………………………………ngày …………………………………………………………..

[21] Khai bổ sung cho cơ sở mới thành lập trong năm (đánh dấu “X” nếu có) (nếu mới thành lập trong năm thì click vào)

Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam

Stt Chỉ tiêu Mã chỉ tiêu Vốn đăng ký, mức thu nhập bình quân tháng Bậc môn bài Mức thuế môn bài
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
 

1

Người nộp thuế môn bài
………….Ghi tên Công ty………
 

[22]

Ghi theo quyết định
33/2008/QĐ-BTC
1801, 1802, 1803, 1804

Ghi vốn đăng ký trên GCN ĐKDN. Ghi số bậc thuế môn bài. Bậc 1, 2, 3, 4 Ghi số tiền thuế môn bài phải nộp
 

2

 Đơn vị trực thuộc hạch toán phụ thuộc cùng địa phương
(ghi rõ tên, địa chỉ)
………………. ghi các chi nhánh… hạch toán phụ thuộc trong cùng địa phương cấp tỉnh với trụ sở chính (Riêng ở Hà Nội và TP HCM là cùng quận)………………..
 

[23]
     Ghi số tiền môn bài phải nộp
3 Tổng số thuế môn bài phải nộp [24] Ghi tổng số tiền phải nộp  

Tôi cam đoan số liệu kê khai trên là đúng sự thật và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã kê khai./.

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ
Họ và tên:
Chứng chỉ hành nghề số:
….,Ngày……… tháng……….. năm……….
NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ  và đóng dấu (nếu có))

 

VP LUẬT SƯ – CÔNG TY ĐẠI LÝ THUẾ KẾ TOÁN HOÀNG GIA
260/11 Nguyễn Thái Bình, phường 12, quận Tân Bình, Tp.HCM

Website: www.luathoanggia.vn    Email: info@luathoanggia.vn
ĐT:  08.66726481 – 0901 777 249 – 0982 600 602 – Fax: 08.39490617

About the author

View all articles by admin

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *